Accord Financial Corp.

Symbol: ACD.TO

TSX

4.4

CAD

Tržní cena dnes

 • -3.5171

  Poměr P/E

 • 0.1829

  Poměr PEG

 • 37.66M

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

Accord Financial Corp. (ACD-TO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Accord Financial Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $77398362. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -17.414%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $11630331 a vykazují meziroční tempo růstu -15.962%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $65768031. Meziroční míra růstu pohledávek je -17.666%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $342422427. To odráží míru růstu -7.123% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
11.63
13.84
5.55
6.78
16.35
12.46
Pohledávky
65.77
79.88
111.59
102.33
69.70
115.18
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103.03
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
266.33
0.86
Krátkodobá aktiva celkem
77.40
93.72
117.13
109.11
352.37
231.53
Závazky
11.22
11.86
10.84
6.17
10.69
11.00
Krátkodobý dluh
331.20
356.82
232.32
254.01
228.56
138.14
Ostatní krátkodobé závazky
(342.42)
(368.68)
(243.15)
(260.18)
9.02
20.90
Krátkodobé závazky
342.42
368.68
243.15
260.18
248.40
170.04

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Accord Financial Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $524108000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.377%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $426816000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 9.228%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $38499000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 3.330%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5533000. Meziroční růst těchto rezerv je -42.962%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $9448000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.003%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $73183000, což znamená meziroční růst o -13.753%. Tyto zisky představují zisky, které se Accord Financial Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

524,11 US$

Celková pasiva

426 816 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

38,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 533 000,00 US$

Goodwill

12,09 US$

Nerozdělený zisk

73 183 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-136,14 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Accord Financial Corp. je $0.225, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -25.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0750.0750.0750.0000.225
20220.0750.0750.0750.0750.300
20210.0500.0500.0500.0500.200
20200.0900.0500.0500.0500.240
20190.0900.0900.0900.0900.360
20180.0900.0900.0900.0900.360
20170.0900.0900.0900.0900.360
20160.0900.0900.0900.0900.360
20150.0850.0850.0900.0900.350
20140.0800.0800.0850.0850.330
20130.0800.0800.0800.0800.320
20120.0750.0750.0800.0800.310
20110.0750.0750.0750.0750.300
20100.0650.0650.0750.0750.280
20090.0650.0650.0650.0650.260
20080.0550.0550.0650.0650.240
20070.0550.0550.0550.0550.220
20060.0450.0450.0550.0550.200
20050.0450.0450.0450.0450.180
20040.0450.0450.0450.0450.180
20030.0350.0350.0450.0450.160
20020.0350.0350.0350.0350.140
20010.0350.0350.0350.0350.140
20000.0350.0350.0350.0350.140
19990.0250.0250.0350.0350.120
19980.0250.0250.0250.0250.100
19970.0200.0200.0200.0250.085
19960.0000.0200.0200.0200.060

Čistý zisk na akcii (EPS)

Accord Financial Corp. má zisk na akcii ve výši $-0.82, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -557.589% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.24-0.03-1.03--0.82
20220.370.02920.21-0.430.18
20210.30.360.310.461.43
2020-0.690.510.070.160.05
20190.190.260.34-0.07790.71
20180.150.280.310.491.23
20170.150.040.240.290.72
20160.180.20.150.260.79
20150.210.210.30.331.05
20140.10.180.260.280.82
20130.150.150.170.310.78
20120.10.150.210.30.76
20110.180.160.250.280.87
20100.170.250.150.350.92
20090.140.050.080.07160.34
20080.160.190.140.05470.54
20070.150.180.120.240.69
20060.170.150.150.290.76
20050.110.130.10.330.67
20040.140.190.170.330.83
20030.120.120.160.240.64
20020.130.130.140.110.51
20010.160.12-0.09140.130.32
20000.150.170.210.280.81
19990.120.140.160.270.69
19980.110.090.120.20.52
19970.090.10.120.170.48
19960.10.120.070.150.44

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -4.558.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.049.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.785.

Co je Accord Financial Corp. (ACD.TO) ROIC (návratnost kapitálu)?

Accord Financial Corp. (ACD.TO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.015.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.225

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Accord Financial Corp. (ACD.TO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -136.143

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 4.512

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.793

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.906