A2A S.p.A.

Symbol: AEMMY

PNK

6.31

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 4.14B

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

A2A S.p.A. (AEMMY) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, A2A S.p.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $11138000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 29.708%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2584000000 a vykazují meziroční tempo růstu 168.050%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $8003000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 8.017%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $536000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 162.745% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $9686000000. To odráží míru růstu 18.876% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2584.00
964.00
1012.00
434.00
624.00
691.00
Pohledávky
8003.00
7409.00
2790.00
2481.00
2142.00
1993.00
Zásoby
536.00
204.00
139.00
184.00
187.00
147.00
Ostatní
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Krátkodobá aktiva celkem
11138.00
8587.00
3953.00
3110.00
2970.00
2840.00
Závazky
5481.00
2886.00
1549.00
1478.00
1410.00
1379.00
Krátkodobý dluh
1022.00
746.00
588.00
304.00
694.00
437.00
Ostatní krátkodobé závazky
45.00
10.00
9.00
9.00
13.00
11.00
Krátkodobé závazky
9686.00
8148.00
3011.00
2635.00
2722.00
2343.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti A2A S.p.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $18068000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 37.431%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $13625000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 51.929%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $5516000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 63.340%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $2416000000. Meziroční růst těchto rezerv je 645.679%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1629000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $280000000, což znamená meziroční růst o -17.647%. Tyto zisky představují zisky, které se A2A S.p.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

18 068,00 US$

Celková pasiva

13 625 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

5 516,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

2 416 000 000,00 US$

Goodwill

861,00 US$

Nerozdělený zisk

280 000 000,00 US$

Kmenové akcie

1 629,00 US$

Hodnota podniku

0,75 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii A2A S.p.A. je $0.48622, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.0000.4860.486
20220.0000.4820.0000.0000.482
20210.0000.4890.0000.0000.489
20200.0000.4240.0000.0000.424
20190.0000.3900.0000.0000.390
20180.0000.3380.0000.0000.338
20170.0000.2760.0000.0000.276
20160.0000.2310.0000.0000.231
20150.0000.2030.0000.0000.203
20140.0000.2250.0000.0000.225

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.036.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.441.

Co je A2A S.p.A. (AEMMY) ROIC (návratnost kapitálu)?

A2A S.p.A. (AEMMY) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.052.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.486

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

A2A S.p.A. (AEMMY) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.752

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.761

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.378

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.336