Aeterna Zentaris Inc.

Symbol: AEZS

NASDAQ

2.2

USD

Tržní cena dnes

 • -0.3346

  Poměr P/E

 • 0.1848

  Poměr PEG

 • 11.48M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Aeterna Zentaris Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $55488000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -21.649%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $50611000 a vykazují meziroční tempo růstu -22.495%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $2160000. Meziroční míra růstu pohledávek je -41.224%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $229000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 213.699% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $7044000. To odráží míru růstu -9.297% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
50.61
65.30
24.27
7.84
14.51
7.78
Pohledávky
2.16
3.67
1.68
0.66
0.29
0.22
Zásoby
0.23
0.07
0.02
1.20
0.24
0.64
Ostatní
2.49
1.77
0.87
1.21
1.21
0.74
Krátkodobá aktiva celkem
55.49
70.82
27.89
10.91
16.26
9.38
Závazky
2.04
0.93
1.19
1.09
1.28
1.22
Krátkodobý dluh
0.11
0.13
0.14
0.65
3.50
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1.94
1.89
1.50
2.93
0.74
4.06
Krátkodobé závazky
7.04
7.77
5.01
5.66
5.60
5.77

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Aeterna Zentaris Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $42486000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -36.213%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $16208000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -5.702%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $70000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 337.500%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $38756000. Meziroční růst těchto rezerv je -27.984%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $293410000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-362088000, což znamená meziroční růst o 6.917%. Tyto zisky představují zisky, které se Aeterna Zentaris Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

42,49 US$

Celková pasiva

16 208 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,07 US$

Peněžní prostředky a ekv.

38 756 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-362 088 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-3,24 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Aeterna Zentaris Inc. má zisk na akcii ve výši $-2.27, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 64.082% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.9-0.52-0.85--2.27
2022-0.51-0.87-0.64-4.3-6.32
2021-0.38-0.42-0.35-0.63-1.78
20201-3.67-0.51-0.8-3.98
2019-7.470.25-0.49-1.44-9.15
201822-3.96-3.82-7.796.43
2017-7.84-4.53-15.24-0.81-28.42
2016-9.26-17.63-15.21-19.86-61.96
2015-339.7-341.18-166.59-90.62-938.09
2014-198.29-222.25-479.06175.91-723.69
2013175900325-699.15700.85
2012-1620.35625-876.09-878.26-2749.70
2011-1799.43-1748.1175.5-1193.49-4565.52
2010-1398-915.45-1830.93-543.53-4687.91
2009-3494.5-3656.7-2894.363174.67-6870.89
2008-3063.38-5805.08-3915.09-4088.29-16871.84
2007-1440.89-1364.68-2457.61-3841.56-9104.74
2006-770.24-445.26-1854.0312682.829613.29
200538.634349.11-1329.35138.43196.79
2004-642.64339.23-520.36-737.78-1561.55
2003-1214.57-1250.87-2265.31-2763-7493.75
2002-1618-1442.77-1454.2-2013.43-6528.40
2001-1025.872486.22-1564.5-836.83-940.98
2000-827.58-683.29751.1-1437.27-2197.04
1999-795.41-813.85-715.02677.84-1646.44
19980-306.27-294.76-955.06-1556.09
199700000.00

Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 21, 2022 s poměrem 1:25. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
21 July 20221:25
20 November 20151:100
05 October 20121:6

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -3.116.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -2.276.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.366.

Co je Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.408.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -3.245

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.008

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.005

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.672