American Financial Group, Inc.

Symbol: AFG

NYSE

115.82

USD

Tržní cena dnes

 • 11.2655

  Poměr P/E

 • -3.2492

  Poměr PEG

 • 9.70B

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

American Financial Group, Inc. (AFG) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, American Financial Group, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $14627000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -19.317%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $872000000 a vykazují meziroční tempo růstu -59.080%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $6202000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 9.945%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1035000000. To odráží míru růstu 12.500% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
872.00
2131.00
2810.00
2314.00
1515.00
2338.00
Pohledávky
6202.00
5641.00
12282.00
5725.00
5673.00
5545.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1600.00
Ostatní
(2542)
0.00
0.00
0.00
(4439)
(44316)
Krátkodobá aktiva celkem
14627.00
18129.00
58299.00
54544.00
44746.00
3546.00
Závazky
1035.00
920.00
807.00
814.00
752.00
743.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(1035)
(920)
(807)
(814)
56432.00
53284.00
Krátkodobé závazky
1035.00
920.00
807.00
814.00
57184.00
54027.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti American Financial Group, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $30825000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 4.378%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $26844000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 4.859%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1474000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.849%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1221000000. Meziroční růst těchto rezerv je 53.778%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $84000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -1.176%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3095000000, což znamená meziroční růst o 0.129%. Tyto zisky představují zisky, které se American Financial Group, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

30 825,00 US$

Celková pasiva

26 844 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1 474,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 221 000 000,00 US$

Goodwill

305,00 US$

Nerozdělený zisk

3 095 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

8,64 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii American Financial Group, Inc. je $8.1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -46.178%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20234.0000.6300.6301.5006.760
20222.0008.0000.5602.00012.560
20210.50014.0002.0002.00018.500
20200.4500.4500.4502.0003.350
20190.4001.5000.4001.8004.100
20180.3501.5000.3501.5003.700
20170.3131.5000.3132.0004.125
20160.2800.2800.2801.0001.840
20150.2500.2500.2501.0001.750
20140.2200.2200.2201.0001.660
20130.1950.1950.1951.0001.585
20120.1750.1750.1750.2500.775
20110.1630.1630.1630.1750.662
20100.1380.1380.1380.1630.575
20090.1300.1300.1300.1300.520
20080.1250.1250.1250.1250.500
20070.1000.1000.1000.1000.400
20060.0920.0920.0920.0920.367
20050.0830.0830.0830.0830.333
20040.0830.0830.0830.0830.333
20030.0830.0830.0830.0830.333
20020.0830.0830.0830.0830.333
20010.1670.1670.1670.1670.667
20000.1670.1670.1670.1670.667
19990.1670.1670.1670.1670.667
19980.1670.1670.1670.1670.667
19970.1670.1670.1670.1670.667
19960.1670.1670.1670.1670.667
19950.1670.1670.1670.1670.667
19940.1470.1470.1470.1670.607
19930.1400.1400.1400.0000.420
19920.1330.1330.1330.1400.540
19910.0000.1130.1130.1330.360
19900.0800.0800.0800.1130.353
19890.0670.0670.0670.0670.267
19880.0170.0000.0000.0000.017
19870.0170.0002.8330.0002.850

Čistý zisk na akcii (EPS)

American Financial Group, Inc. má zisk na akcii ve výši $6.95, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -34.061% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20232.492.362.1-6.95
20223.411.961.933.2410.54
20214.8811.782.574.1823.41
2020-3.331.981.868.018.52
20193.682.341.642.3410.00
20181.642.362.3-0.325.98
20171.761.650.121.885.41
20161.160.621.264.427.46
20150.221.60.721.474.01
20141.151.181.31.455.08
20131.341.240.931.785.29
20121.161.042.490.565.25
20110.80.540.971.123.43
20100.950.991.221.294.45
20090.91.11.11.454.55
20080.670.530.180.331.71
20070.950.560.960.793.26
20060.861.040.791.133.82
20050.550.71-0.230.751.78
20040.670.511.250.83.23
20030.240.290.41.792.72
20020.410.120.260.0370.83
20010.13-0.04-0.550.31-0.15
20000.510.19-0.25-0.94-0.49
19990.610.460.330.171.57
19980.720.430.61-0.431.33
19970.690.690.30.452.13
19960.810.531.24-0.02072.56
19950.250.430.660.832.17
1994-0.770.210.360.230.03
19930.491.071.120.573.25
19920.05780.10.131.942.23
19910.30.280.29-0.88-0.01
19900.250.270.290.261.07
19890.870.250.270.261.65
19880.210.220.350.180.96
19870.120.110.17-0.08250.32
19860.210.280.130.671.29
1985--0.110.230.34

American Financial Group, Inc. (AFG) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií American Financial Group, Inc. (AFG) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 18, 2006 s poměrem 3:2. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
18 December 20063:2
14 March 19882:1
25 January 19823:2

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 7.571.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.137.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.798.

Co je American Financial Group, Inc. (AFG) ROIC (návratnost kapitálu)?

American Financial Group, Inc. (AFG) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.036.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 8.100

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

American Financial Group, Inc. (AFG) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.638

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.370

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.048

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.265