Agrana Beteiligungs AG

Symbol: AGB2.DE

XETRA

13.85

EUR

Tržní cena dnes

 • 9.0216

  Poměr P/E

 • 0.2616

  Poměr PEG

 • 865.47M

  MRK Cap

 • 0.06%

  Výnos DIV

Agrana Beteiligungs AG (AGB2-DE) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Agrana Beteiligungs AG si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1962065000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 30.053%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $118343000 a vykazují meziroční tempo růstu 14.238%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $475001000. Meziroční míra růstu pohledávek je 16.350%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1210019000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 40.038% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1088204000. To odráží míru růstu 23.023% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
118.34
103.59
110.97
93.42
82.58
120.96
Pohledávky
475.00
408.25
333.06
324.27
0.00
0.00
Zásoby
1210.02
864.07
700.61
710.50
619.13
654.54
Ostatní
158.70
132.76
96.07
89.33
435.54
419.88
Krátkodobá aktiva celkem
1962.07
1508.67
1240.71
1217.52
1137.26
1195.42
Závazky
586.99
440.13
311.52
311.77
403.63
378.22
Krátkodobý dluh
257.75
276.63
80.27
126.81
144.64
61.63
Ostatní krátkodobé závazky
243.47
167.79
154.42
285.25
293.52
43.15
Krátkodobé závazky
1088.20
884.55
546.22
597.02
586.43
483.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Agrana Beteiligungs AG je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2808646000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 5.757%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1560379000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 11.619%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $476536000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 25.868%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $114842000. Meziroční růst těchto rezerv je -10.401%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $113531000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $527947000, což znamená meziroční růst o -3.098%. Tyto zisky představují zisky, které se Agrana Beteiligungs AG rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 808,65 US$

Celková pasiva

1 560 379 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

476,54 US$

Peněžní prostředky a ekv.

114 842 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

527 947 000,00 US$

Kmenové akcie

103,21 US$

Hodnota podniku

-0,04 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Agrana Beteiligungs AG je $0.9, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 20.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.9000.0000.900
20220.0000.0000.7500.0000.750
20210.0000.0000.8500.0000.850
20200.0000.0000.7700.0000.770
20190.0000.0001.0000.0001.000
20180.0000.0001.1250.0001.125

Čistý zisk na akcii (EPS)

Agrana Beteiligungs AG má zisk na akcii ve výši $1.21, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 13.084% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.580.39-0.241.21
20220.550.580.33-0.391.07
20210.20.240.260.01890.72
20200.30.240.320.130.99
20190.270.160.21-0.120.52
20180.370.21-0.05950.250.77
20170.790.710.490.352.34
20160.470.490.470.191.62
20150.360.410.470.04081.28
20140.660.340.340.111.45
20130.660.480.550.241.93
20120.830.880.640.412.76
20110.730.60.880.342.55
20100.350.30.460.241.35
20090.30.320.39-1.01

Agrana Beteiligungs AG (AGB2.DE) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Agrana Beteiligungs AG (AGB2.DE) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 27, 2018 s poměrem 4:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
27 July 20184:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.909.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.049.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.655.

Co je Agrana Beteiligungs AG (AGB2.DE) ROIC (návratnost kapitálu)?

Agrana Beteiligungs AG (AGB2.DE) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.103.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.900

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Agrana Beteiligungs AG (AGB2.DE) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.044

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.772

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.325

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.227