AgroFresh Solutions, Inc.

Symbol: AGFS

NASDAQ

3

USD

Tržní cena dnes

 • -4.6319

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 161.15M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

AgroFresh Solutions, Inc. (AGFS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, AgroFresh Solutions, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $158730000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.323%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $54355000 a vykazují meziroční tempo růstu -12.232%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $71187000. Meziroční míra růstu pohledávek je 32.965%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $25428000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 28.554% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $66435000. To odráží míru růstu 33.653% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
54.35
61.93
50.03
29.29
34.85
64.53
Pohledávky
71.19
53.54
63.20
68.63
67.94
71.29
Zásoby
25.43
19.78
24.58
22.62
24.81
24.11
Ostatní
3.23
19.88
17.22
11.80
15.61
21.76
Krátkodobá aktiva celkem
158.73
155.13
155.03
132.34
143.21
181.69
Závazky
20.87
16.97
19.63
15.11
7.53
17.87
Krátkodobý dluh
6.04
3.36
3.38
4.67
6.42
7.93
Ostatní krátkodobé závazky
38.31
28.74
27.97
28.82
48.88
73.92
Krátkodobé závazky
66.44
49.71
52.46
49.78
64.10
99.81

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti AgroFresh Solutions, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $697710000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -4.758%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $354544000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -28.285%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $258895000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 1.849%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $54355000. Meziroční růst těchto rezerv je -12.232%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-282017000, což znamená meziroční růst o 13.415%. Tyto zisky představují zisky, které se AgroFresh Solutions, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

697,71 US$

Celková pasiva

354 544 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

258,89 US$

Peněžní prostředky a ekv.

54 355 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-282 017 000,00 US$

Kmenové akcie

0,60 US$

Hodnota podniku

-1,16 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

AgroFresh Solutions, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.65, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -32.531% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.0613-0.35-0.0881-0.15-0.65
20210.03-0.34-0.1-0.08-0.49
2020-0.0722-0.33-0.43-0.06-0.89
2019-0.25-0.440.06-0.58-1.21
2018-0.26-0.440.06-0.0436-0.68
2017-0.240.050.190.470.47
2016-0.51-0.510.15-1.4-2.27
2015-0.0111-0.03530-0.0084-0.06
2014-0.006-0.0291-0.0050-0.05

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.233.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.021.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.982.

Co je AgroFresh Solutions, Inc. (AGFS) ROIC (návratnost kapitálu)?

AgroFresh Solutions, Inc. (AGFS) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.005.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

AgroFresh Solutions, Inc. (AGFS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.156

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.789

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.380

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.995