Applied Genetic Technologies Corporation

Symbol: AGTC

NASDAQ

0.3676

USD

Tržní cena dnes

 • -1.5194

  Poměr P/E

 • -0.0168

  Poměr PEG

 • 24.86M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Applied Genetic Technologies Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $49561000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -54.824%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $46366000 a vykazují meziroční tempo růstu -55.864%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $25207000. To odráží míru růstu 27.863% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
46.37
105.05
38.46
26.70
31.07
30.71
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.01
0.21
0.17
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
3.19
2.65
2.51
2.28
4.01
3.36
Krátkodobá aktiva celkem
49.56
109.71
82.96
84.28
109.12
130.24
Závazky
2.91
1.88
1.35
1.33
0.94
1.00
Krátkodobý dluh
10.57
3.33
1.11
0.00
0.00
1.51
Ostatní krátkodobé závazky
11.73
14.50
10.50
8.02
7.16
4.65
Krátkodobé závazky
25.21
19.71
12.96
9.36
14.39
28.16

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Applied Genetic Technologies Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $57333000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -48.073%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $39687000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.933%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $10618000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -43.752%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $34241000. Meziroční růst těchto rezerv je -62.171%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $68000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 58.140%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-326622000, což znamená meziroční růst o 27.394%. Tyto zisky představují zisky, které se Applied Genetic Technologies Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

57,33 US$

Celková pasiva

39 687 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

10,62 US$

Peněžní prostředky a ekv.

34 241 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-326 622 000,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

-0,29 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Applied Genetic Technologies Corporation má zisk na akcii ve výši $-0.50, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 66.887% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.26--0.34-0.42-0.50
2021-0.4-0.43-0.4-0.28-1.51
2020-0.6-0.6-0.5-0.56-2.26
2019-0.64-0.470.63-0.58-1.06
20180.0662-0.23-0.45-0.37-0.98
2017-0.0772-0.29-0.0454-0.25-0.67
20160.20.120.110.150.58
2015-0.530.17-0.38-0.46-1.20
2014-0.34-0.28-25.45-0.29-26.36
2013-1.03-0.0549-0.24-0.21-1.53
2012-0.0877-0.19---0.28

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.784.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -97.902.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.520.

Co je Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) ROIC (návratnost kapitálu)?

Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.035.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Applied Genetic Technologies Corporation (AGTC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.294

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.142

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.351

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000