AIM ImmunoTech Inc.

Symbol: AIM

AMEX

0.48

USD

Tržní cena dnes

 • -1.1750

  Poměr P/E

 • -0.0330

  Poměr PEG

 • 23.44M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

AIM ImmunoTech Inc. (AIM) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, AIM ImmunoTech Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $36321000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -27.666%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $27053000 a vykazují meziroční tempo růstu -15.704%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1676000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.133%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1361000. To odráží míru růstu 102.229% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
27.05
32.09
38.50
1.47
0.30
1.41
Pohledávky
1.68
1.64
1.12
0.82
1.09
0.02
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.46
0.30
0.18
0.85
0.88
1.37
Krátkodobá aktiva celkem
36.32
50.21
40.31
10.45
3.80
3.50
Závazky
0.38
0.20
0.38
0.47
0.68
0.74
Krátkodobý dluh
0.18
0.04
0.28
0.25
3.61
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.81
0.44
0.23
0.21
0.20
1.97
Krátkodobé závazky
1.36
0.67
1.10
1.13
5.29
2.71

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti AIM ImmunoTech Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $27861000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -39.806%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $5259000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 46.490%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $543000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -21.871%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $15264000. Meziroční růst těchto rezerv je -48.708%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $48000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-396932000, což znamená meziroční růst o 5.523%. Tyto zisky představují zisky, které se AIM ImmunoTech Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

27,86 US$

Celková pasiva

5 259 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,54 US$

Peněžní prostředky a ekv.

15 264 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-396 932 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1,78 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

AIM ImmunoTech Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.32, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 1.453% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0588-0.1-0.16--0.32
2022-0.0935-0.1-0.13-0.0894-0.41
2021-0.0783-0.12-0.08-0.12-0.40
2020-0.22-0.11-0.085-0.086-0.50
2019-2.91-1.07-1.13-0.0679-5.18
2018-3.29-2.38-2.87-1.39-9.93
2017-4.9-3.53-1.83-2.42-12.68
2016-4.62-2.77-5.77-2.04-15.20
2015-8.51-10.83-8.14-6.69-34.17
2014-11.46-14.09-11.64-11.01-48.20
2013-11.43-13.53-16.2-9.55-50.71
2012-8.97-11.65-25.38-17.28-63.28
2011-3.38-8.95-10.68-12.11-35.12
2010-16.08-14.58-12.74-8.44-51.84
2009-20.42-20.42-10.06-16.08-66.98
2008-22.62-19.98-24.07-18.76-85.43
2007-39.13-28.71-41.46-24.28-133.58
2006-53.68-41.9-32.13-35.23-162.94
2005-37.87-40.06-29.71-31.33-138.97
2004-104.41-71.68-78.61-38.87-293.57
2003-26.36-58.11-77.73-52.48-214.68
2002-24.5-43.34-31.11-23-121.95
2001-43.71-41.09-37.1-34.82-156.72
2000-36.86-37.46-36.95-43.26-154.53
1999-58.28-52.8-36.96-35.51-183.55
1998-36.96-36.96-36.96-50.07-160.95
1997-73.92-36.96-47.52-29.57-187.97
1996-21.12-36.96-52.8-41.78-152.66
1995-15.84-15.84-15.84-9.05-56.57

AIM ImmunoTech Inc. (AIM) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií AIM ImmunoTech Inc. (AIM) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 11, 2019 s poměrem 1:44. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
11 June 20191:44
29 August 20161:12

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.369.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -119.834.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.956.

Co je AIM ImmunoTech Inc. (AIM) ROIC (návratnost kapitálu)?

AIM ImmunoTech Inc. (AIM) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.999.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

AIM ImmunoTech Inc. (AIM) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.783

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.033

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.027

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 121.472