Obiz Concept SAS

Symbol: ALBIZ.PA

EURONEXT

6

EUR

Tržní cena dnes

 • 406.5321

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 34.77M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Obiz Concept SAS (ALBIZ-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Obiz Concept SAS si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $9345416. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 8.152%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2815328 a vykazují meziroční tempo růstu -28.780%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $5540565. Meziroční míra růstu pohledávek je 67.896%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $989522. To představuje zdravý meziroční nárůst o -28.606% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3255058. To odráží míru růstu 80.436% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
2.82
3.95
0.38
0.17
Pohledávky
5.54
3.30
0.00
0.00
Zásoby
0.99
1.39
0.42
0.10
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
9.35
8.64
2.36
1.87
Závazky
1.35
1.11
0.83
0.39
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.09
Ostatní krátkodobé závazky
1.91
0.69
0.69
1.20
Krátkodobé závazky
3.26
1.80
1.53
1.68

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Obiz Concept SAS je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $41499000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 195.215%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $26683000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 316.899%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $15178000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 266.043%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5913000. Meziroční růst těchto rezerv je -7.704%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $293000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 38.155%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $13000, což znamená meziroční růst o -107.611%. Tyto zisky představují zisky, které se Obiz Concept SAS rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

41,50 US$

Celková pasiva

26 683 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

15,18 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 913 000,00 US$

Goodwill

15,58 US$

Nerozdělený zisk

13 000,00 US$

Kmenové akcie

0,16 US$

Hodnota podniku

31,35 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.085.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.004.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je -3.033.

Co je Obiz Concept SAS (ALBIZ.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Obiz Concept SAS (ALBIZ.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.013.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Obiz Concept SAS (ALBIZ.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 31.351

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.898

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.369

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.869