Le Tanneur & Cie Société anonyme

Symbol: ALTAN.PA

EURONEXT

4.3

EUR

Tržní cena dnes

 • -32.4147

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 52.22M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Le Tanneur & Cie Société anonyme (ALTAN-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Le Tanneur & Cie Société anonyme si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $34559000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -5.359%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $10905000 a vykazují meziroční tempo růstu -41.908%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $14837000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 22.782% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $24251000. To odráží míru růstu -1.270% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
10.90
18.77
5.15
2.68
4.26
3.45
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
14.84
12.08
13.00
11.25
12.73
13.50
Ostatní
8.82
5.66
7.80
10.03
9.85
9.44
Krátkodobá aktiva celkem
34.56
36.52
25.96
23.96
26.84
26.39
Závazky
10.91
6.85
10.11
7.84
7.67
8.43
Krátkodobý dluh
5.68
11.15
0.28
2.98
2.93
13.46
Ostatní krátkodobé závazky
7.66
6.56
7.43
6.12
6.12
6.68
Krátkodobé závazky
24.25
24.56
17.82
16.94
16.72
28.57

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Le Tanneur & Cie Société anonyme je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $40630000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 14.528%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $35262000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 24.184%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $11142000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 2.370%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5881000. Meziroční růst těchto rezerv je -12.276%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $12144000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1484000, což znamená meziroční růst o -64.801%. Tyto zisky představují zisky, které se Le Tanneur & Cie Société anonyme rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

40,63 US$

Celková pasiva

35 262 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

11,14 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 881 000,00 US$

Goodwill

0,01 US$

Nerozdělený zisk

-1 484 000,00 US$

Kmenové akcie

4,22 US$

Hodnota podniku

-9,90 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Le Tanneur & Cie Société anonyme je $0.12, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 20.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20070.0000.0000.1200.0000.120
20060.0000.0000.1000.0000.100
20050.0000.1000.0000.0000.100

Čistý zisk na akcii (EPS)

Le Tanneur & Cie Société anonyme má zisk na akcii ve výši $-0.15, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 30.990% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2019-0.053-0.053--0.053-0.15
2018-0.0768-0.0768--0.0768-0.24
2017-0.0723-0.0723--0.0723-0.21
2016-0.0642-0.0642--0.0642-0.18
2015-0.018-0.018-0.018-0.018-0.08
2014-0.11-0.11-0.11-0.11-0.44
2013-0.0994-0.0994-0.0994-0.0994-0.40
2012-0.0779-0.0779-0.0779-0.0779-0.32
2011-0.0323-0.0323-0.0323-0.0323-0.12
20100.05080.05080.05080.05080.20
2009-0.0081-0.0081-0.0081-0.0081-0.04

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.296.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.014.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.990.

Co je Le Tanneur & Cie Société anonyme (ALTAN.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Le Tanneur & Cie Société anonyme (ALTAN.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.041.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Le Tanneur & Cie Société anonyme (ALTAN.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -9.899

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.437

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.369

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000