African Media Entertainment Limited

Symbol: AME.JO

JNB

3499

ZAc

Tržní cena dnes

 • 7.2070

  Poměr P/E

 • 88.3369

  Poměr PEG

 • 271.25M

  MRK Cap

 • 0.10%

  Výnos DIV

African Media Entertainment Limited (AME-JO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, African Media Entertainment Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $154937000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 2.146%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $81973000 a vykazují meziroční tempo růstu -10.738%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $69890000. To odráží míru růstu 15.265% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
81.97
91.83
72.28
47.67
80.38
94.55
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
59.85
0.00
0.00
56.71
57.17
Krátkodobá aktiva celkem
154.94
151.68
119.13
102.87
137.09
151.71
Závazky
18.42
21.08
13.99
12.98
18.07
14.68
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
51.47
39.56
29.08
36.94
50.03
71.44
Krátkodobé závazky
69.89
60.63
43.07
49.92
68.10
86.12

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti African Media Entertainment Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $338309000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 11.752%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $77420000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 63.907%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $81973000. Meziroční růst těchto rezerv je 13.409%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $7142000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -9.857%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $232402000, což znamená meziroční růst o 3.321%. Tyto zisky představují zisky, které se African Media Entertainment Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

338,31 US$

Celková pasiva

77 420 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

81 973 000,00 US$

Goodwill

37,00 US$

Nerozdělený zisk

232 402 000,00 US$

Kmenové akcie

8,54 US$

Hodnota podniku

7,95 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii African Media Entertainment Limited je $3.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -16.667%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.000250.0000.000250.000
20220.0000.000200.000100.000300.000
20210.0000.000100.00080.000180.000
201980.0000.000150.0000.000230.000
2018100.0000.000200.0000.000300.000
2017100.0000.000250.0000.000350.000
2016100.000250.0000.0000.000350.000
2015100.0000.000250.0000.000350.000
20140.0000.000200.0000.000200.000
20130.0000.000200.000100.000300.000
20120.0000.0000.000100.000100.000
20100.000200.0000.0000.000200.000
20090.000200.0000.0000.000200.000
20070.0000.0000.000200.000200.000

African Media Entertainment Limited (AME.JO) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií African Media Entertainment Limited (AME.JO) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 21, 2004 s poměrem 1:100. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
21 June 20041:100

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 4.937.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.172.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.650.

Co je African Media Entertainment Limited (AME.JO) ROIC (návratnost kapitálu)?

African Media Entertainment Limited (AME.JO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.172.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 3.500

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

African Media Entertainment Limited (AME.JO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 7.949

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.010