América Móvil, S.A.B. de C.V.

Symbol: AMOV

NYSE

20.75

USD

Tržní cena dnes

 • 12.2648

  Poměr P/E

 • 0.0200

  Poměr PEG

 • 65.61B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, América Móvil, S.A.B. de C.V. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $361002791000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -10.536%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $33700949000 a vykazují meziroční tempo růstu -12.872%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $201711415000. Meziroční míra růstu pohledávek je -5.005%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $23995133000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -0.785% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $488876035000. To odráží míru růstu -7.436% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
33700.95
38679.89
35917.91
19745.66
21659.96
24270.47
Pohledávky
201711.42
212339.00
217688.00
211532.00
195982.00
201814.00
Zásoby
23995.13
24185.00
30377.00
41102.00
39864.00
38810.00
Ostatní
10565.42
10611.00
10386.00
10746.00
20439.00
18220.00
Krátkodobá aktiva celkem
361002.79
403518.00
349005.00
330844.00
326961.00
342235.00
Závazky
208741.91
255733.00
225995.00
272556.00
298761.00
291029.00
Krátkodobý dluh
32902.24
172774.00
173151.00
155067.00
96231.00
51746.00
Ostatní krátkodobé závazky
219353.53
71561.70
59531.97
64917.42
43882.82
34828.67
Krátkodobé závazky
488876.03
528148.00
496092.00
525400.00
473040.00
413336.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti América Móvil, S.A.B. de C.V. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1592142075000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.341%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1167597954000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.598%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $105023825000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 4.800%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $28269862000. Meziroční růst těchto rezerv je 2.135%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $95363644000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.038%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $533719910000, což znamená meziroční růst o 7.540%. Tyto zisky představují zisky, které se América Móvil, S.A.B. de C.V. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 592 142,07 US$

Celková pasiva

1 167 597 954 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

105 023,82 US$

Peněžní prostředky a ekv.

28 269 862 000,00 US$

Goodwill

146 593,84 US$

Nerozdělený zisk

533 719 910 000,00 US$

Kmenové akcie

27 672,28 US$

Hodnota podniku

3,18 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii América Móvil, S.A.B. de C.V. je $0.52478, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 80.297%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0000.0000.3610.0000.361
20210.0000.0000.2000.1960.396
20200.0000.0000.1680.1870.354
20190.0000.0000.1900.1780.367
20180.0000.0000.1580.1570.316
20170.0000.1670.0000.1600.327
20160.0000.0000.1510.1340.285
20150.0000.0000.3540.5850.940
20140.0000.0000.1850.1790.364
20130.0000.0000.1690.1700.339
20120.0000.0000.1500.1510.301
20110.0000.0000.1540.1310.286
20100.0000.0000.1250.1300.255
20090.0000.0000.2270.3860.612
20080.0000.0000.2520.0000.252
20070.0000.0000.1820.9311.112
20060.0160.0000.0910.0000.107
20050.0090.0160.0490.2690.342
20040.0040.0090.0090.0090.031
20030.0040.0050.0050.0040.017
20020.0040.0040.0040.0040.015
20010.0000.0030.0030.0030.010

Čistý zisk na akcii (EPS)

América Móvil, S.A.B. de C.V. má zisk na akcii ve výši $18.33, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -5.515% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20239.548.190.6-18.33
20229.594.215.67.627.00
20210.612.964.841.860.16
2020-8.95.915.611.213.81
201964.446.420.80
20185.680.135.82.814.41
2017114.4-2.89-3.439.08
20161.42.40.6-1.822.58
20152.44.2-3.184.88.22
201445.43113.40
20137.223.84.44.820.22
20128.453.48423.85
201166.24.84.3321.33
20105.28.45.86.2925.69
200956.95.66.323.80
200845.13.64.717.40
20074.144.213.124.8416.31
20060.273.153.183.249.84
20051.282.21.244.459.17
20041.10.81.991.064.95
20030.751.110.512.114.48
20020.370.04970.06790.621.11
20010.0899-0.02450.0919-0.38-0.22
20000.110.110.11-0.140.19

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 01, 2011 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
01 July 20112:1
21 July 20053:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 8.853.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.196.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.651.

Co je América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) ROIC (návratnost kapitálu)?

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.154.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.525

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMOV) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 3.175

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.358

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.083

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.204