Amundi

Symbol: AMUN.PA

EURONEXT

57.8

EUR

Tržní cena dnes

 • 10.9494

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 11.75B

  MRK Cap

 • 0.07%

  Výnos DIV

Amundi (AMUN-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Amundi si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5971580000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 65.004%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $502836000 a vykazují meziroční tempo růstu -46.939%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2298629000. To odráží míru růstu -32.623% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
502.84
947.66
0.04
0.04
0.04
0.04
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
1571.87
2089.05
1935.25
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
168.72
(1308.23)
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
1178.57
1709.24
Krátkodobá aktiva celkem
5971.58
3619.04
4928.19
3579.58
13887.86
10765.45
Závazky
950.81
1643.25
759.25
633.20
547.37
790.43
Krátkodobý dluh
1.09
145.15
253.08
323.03
272.65
330.89
Ostatní krátkodobé závazky
1346.72
1623.19
3837.31
2862.70
5514.94
5194.00
Krátkodobé závazky
2298.63
3411.60
4849.64
3818.93
6062.32
5984.43

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Amundi je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $33710927000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 13.192%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $22878649000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 15.574%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $15431535000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 21.234%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $513573000. Meziroční růst těchto rezerv je -14.245%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3008575000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 494.034%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $590712000, což znamená meziroční růst o -20.631%. Tyto zisky představují zisky, které se Amundi rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

33 710,93 US$

Celková pasiva

22 878 649 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

15 431,53 US$

Peněžní prostředky a ekv.

513 573 000,00 US$

Goodwill

6 720,43 US$

Nerozdělený zisk

590 712 000,00 US$

Kmenové akcie

416,98 US$

Hodnota podniku

0,09 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Amundi je $4.1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0004.1000.0000.0004.100
20220.0004.1000.0000.0004.100
20210.0002.9000.0000.0002.900
20200.0003.1000.0000.0003.100
20190.0002.9000.0000.0002.900
20180.0002.5000.0000.0002.500
20170.0002.2000.0000.0002.200
20160.0001.9910.0000.0001.991

Čistý zisk na akcii (EPS)

Amundi má zisk na akcii ve výši $3.34, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 22.344% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20191.161.23-0.953.34
20181.11.16-0.472.73
20170.740.72-0.912.37
20160.780.88-0.752.41
20150.770.880.70.753.10
20140.670.670.830.712.88
20130.660.660.660.662.64
20120.710.710.710.712.84

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -1.150.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.241.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.765.

Co je Amundi (AMUN.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Amundi (AMUN.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.054.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 4.100

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Amundi (AMUN.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.088

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.099

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.424

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.001