Arion Group Corp.

Symbol: ARGC

OTC

2.85

USD

Tržní cena dnes

 • -255.2659

  Poměr P/E

 • 20.2086

  Poměr PEG

 • 21.75M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Arion Group Corp. (ARGC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Arion Group Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $33624. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 770.412%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $21547 a vykazují meziroční tempo růstu 457.779%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $259784. To odráží míru růstu 75.411% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.04
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.03
0.00
0.02
0.01
0.01
0.04
Závazky
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.26
0.14
0.08
0.06
0.02
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
0.00
0.00
0.06
0.02
0.00
Krátkodobé závazky
0.26
0.15
0.09
0.07
0.02
0.01

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Arion Group Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $101835. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1868.968%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $368989. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 86.735%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $7630 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-365886, což znamená meziroční růst o 25.665%. Tyto zisky představují zisky, které se Arion Group Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,10 US$

Celková pasiva

368 989,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-365 886,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

-253,32 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Arion Group Corp. má zisk na akcii ve výši $-0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 29.245% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0045-0.0009--0.0021-0.00
2022-0.0028-0.0036-0.0023-0.0019-0.00
2021-0.0017-0.0033-0.0026-0.0029-0.00
2020-0.0013-0.0022-0.003-0.0017-0.00
2019-0.0016-0.0024-0.0013-0.0018-0.00
2018-0.0006-0.0029-0.0005-0.0007-0.00
201700.00050.0007-0.0004-0.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.021.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.712.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.011.

Co je Arion Group Corp. (ARGC) ROIC (návratnost kapitálu)?

Arion Group Corp. (ARGC) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.277.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Arion Group Corp. (ARGC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -253.323

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -1.302

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 3.415

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 183.735