Ascletis Pharma Inc.

Symbol: ASCLF

PNK

0.2028

USD

Tržní cena dnes

 • -4.9980

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 260.26M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Ascletis Pharma Inc. (ASCLF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Ascletis Pharma Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2544726000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -3.299%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2470834000 a vykazují meziroční tempo růstu -0.988%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $20519000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -63.511% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $108189000. To odráží míru růstu 18.927% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
2470.83
2495.50
2714.01
2989.16
3173.25
607.37
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
20.52
56.23
58.89
86.04
83.88
62.21
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
2544.73
2631.55
2829.99
3192.57
3363.34
875.62
Závazky
3.13
1.05
0.93
6.64
14.19
12.97
Krátkodobý dluh
2.42
1.57
1.14
2.23
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
102.64
88.35
71.70
78.78
79.21
86.26
Krátkodobé závazky
108.19
90.97
73.77
87.65
93.41
99.23

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Ascletis Pharma Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2659811000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -9.496%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $90787000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 15.489%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1168000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -33.219%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $469694000. Meziroční růst těchto rezerv je -81.780%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $742000 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.935%. Tyto zisky představují zisky, které se Ascletis Pharma Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 659,81 US$

Celková pasiva

90 787 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,17 US$

Peněžní prostředky a ekv.

469 694 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-1 046 247 000,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

-18,39 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Ascletis Pharma Inc. má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 292.949% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20180.010.0201--0.03
2017-0.0023-0.0133---0.01

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.144.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -4.859.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Ascletis Pharma Inc. (ASCLF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Ascletis Pharma Inc. (ASCLF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.103.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Ascletis Pharma Inc. (ASCLF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -18.394

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.002

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.002

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 33.507