Astra Microwave Products Limited

Symbol: ASTRAMICRO.NS

NSE

609

INR

Tržní cena dnes

 • 89.7163

  Poměr P/E

 • -2.6043

  Poměr PEG

 • 57.82B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Astra Microwave Products Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $8505934000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10.046%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $560709000 a vykazují meziroční tempo růstu 104.046%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $2836461000. Meziroční míra růstu pohledávek je 33.667%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $4190587000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -0.067% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3366011000. To odráží míru růstu 0.281% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
560.71
274.80
175.16
90.84
98.12
213.43
Pohledávky
2836.46
2122.03
2736.35
0.00
2355.40
0.00
Zásoby
4190.59
4193.38
3296.11
2835.48
1397.71
1071.76
Ostatní
370.27
653.87
924.17
3829.04
6.49
2088.44
Krátkodobá aktiva celkem
8505.93
7729.44
7594.70
6885.83
4060.07
4630.96
Závazky
458.15
553.85
377.26
611.30
245.91
146.85
Krátkodobý dluh
1821.25
670.49
1215.55
596.17
120.44
811.29
Ostatní krátkodobé závazky
27.84
22.34
48.24
0.02
0.88
497.78
Krátkodobé závazky
3366.01
3356.56
3826.06
3517.05
1068.28
1553.13

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Astra Microwave Products Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $11852480000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 15.875%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3157626000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -24.795%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1072029000. Meziroční růst těchto rezerv je 570.823%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $189890000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 9.622%. Tyto zisky představují zisky, které se Astra Microwave Products Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

11 852,48 US$

Celková pasiva

3 157 626 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 072 029 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

163,65 US$

Hodnota podniku

40,96 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Astra Microwave Products Limited je $1.6, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 14.286%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0001.6000.0001.600
20220.0000.0001.4000.0001.400
20210.0000.0001.2000.0001.200
20200.0000.0001.2000.0001.200
20190.0000.0000.2500.0000.250
20180.0000.0001.2000.0001.200
20170.0000.0001.0000.0001.000
20160.0000.0001.2000.0001.200
20150.0000.0001.2000.0001.200
20140.0000.0001.1000.0001.100
20130.0000.0000.0000.8000.800
20120.0000.0000.7000.0000.700
20110.0000.0000.5000.0000.500
20100.0000.0000.0000.3330.333
20090.0000.0000.3330.0000.333
20080.0000.0000.0000.1670.167
20070.0000.0000.6670.0000.667
20060.0000.0000.6670.0000.667
20050.0000.0000.3330.0000.333

Čistý zisk na akcii (EPS)

Astra Microwave Products Limited má zisk na akcii ve výši $3.99, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -48.649% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.733.16-1.563.99
20220.942.373.21.267.77
20211.410.391.323.136.25
2020-0.18-0.81.191.191.40
2019-1.022.312.610.924.82
20180.75-0.750.24-0.24
20150.6--0.881.48
20142.332.861.553.049.78
20130.261.421.333.136.14
2012-0.380.730.761.172.28
2011--1.32-1.32

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 30, 2010 s poměrem 3:2. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 December 20103:2
07 October 20055:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.145.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.747.

Co je Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.125.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.600

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 40.956

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.079

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.058

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 7.204