America First Multifamily Investors, L.P.

Symbol: ATAX

NASDAQ

19.02

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0050

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 423.15M

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, America First Multifamily Investors, L.P. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $62816589000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 43036.986%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $51188416000 a vykazují meziroční tempo růstu 74862.350%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $11628173000. Meziroční míra růstu pohledávek je 14935.974%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $-842938000. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $111000. To odráží míru růstu -99.391% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
51188.42
68.29
44.50
42.31
32.00
69.60
Pohledávky
11628.17
77.34
21.13
15.43
22.97
36.06
Zásoby
(842.94)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
842.94
0.00
0.00
0.00
(14.69)
(27.53)
Krátkodobá aktiva celkem
62816.59
145.62
65.63
57.74
40.28
916.60
Závazky
0.11
18.22
7.21
10.39
15.12
16.92
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
(18.22)
(7.21)
(10.39)
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
0.11
18.22
7.21
10.39
15.12
66.92

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti America First Multifamily Investors, L.P. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1546330515000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 106537.086%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -100.000%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $58917793000. Meziroční růst těchto rezerv je 56988.903%. Tyto zisky představují zisky, které se America First Multifamily Investors, L.P. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 546 330,51 US$

Celková pasiva

0,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

58 917 793 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,39 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii America First Multifamily Investors, L.P. je $0.1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 1.802%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.3300.3300.3700.1001.130
20210.1800.2700.3300.3301.110
20200.3750.3750.1800.1801.110
20190.3750.3750.3750.3751.500
20180.3750.3750.3750.3751.500
20170.3750.3750.3750.3751.500
20160.3750.3750.3750.3751.500
20150.3750.3750.3750.3751.500
20140.3750.3750.3750.3751.500
20130.3750.3750.3750.3751.500
20120.3750.3750.3750.3751.500
20110.3750.3750.3750.3751.500
20100.3750.3750.3750.3751.500
20090.4050.4050.3750.3751.560
20080.4050.4050.4050.4051.620
20070.4050.4050.4050.4051.620
20060.4050.4050.4050.4051.620
20050.4050.4050.4050.4051.620
20040.4050.4050.4050.4051.620
20030.4050.4050.4050.4051.620
20020.4050.4050.4050.4051.620
20010.4050.4050.4050.4051.620
20000.0000.4050.4050.4051.215
19990.1350.1350.1350.1350.540
19980.1350.1350.1350.1350.540
19970.1350.1350.1350.1350.540
19960.1350.1350.1350.1350.540
19950.1350.1350.1350.1350.540
19940.1350.1350.1350.1350.540
19930.2020.2020.1170.1350.655
19920.2020.2020.2020.2020.806
19910.2020.2020.2020.2020.806
19900.1130.1020.0840.1080.406
19890.2110.1990.1550.2740.840
19880.1650.1870.1610.1840.697
19870.3190.0100.0090.0210.359
19860.0000.3400.3400.3401.020

Čistý zisk na akcii (EPS)

America First Multifamily Investors, L.P. má zisk na akcii ve výši $429.64, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 15244.286% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.740.94427.96-429.64
20221.180.790.832.915.71
20210.340.50.640.381.86
20200.150.23-0.05690.03910.36
20190.320.190.480.511.50
20180.30.170.890.692.05
20170.360.20.180.781.52
20160.120.540.230.281.17
20150.120.410.130.661.32
20140.320.180.160.10.76
20130.580.270.240.03561.13
20120.06210.0270.150.09110.33
20110.12-0.03590.013-0.33-0.24
20100.04720.0606-0.220.0965-0.01
20095.66-0.110.036-0.07145.52
20080.00290.05980.0356-0.32-0.22
20070.280.170.0249-0.210.26
20060.140.193.54-0.01843.85
20050.240.0076-0.195.845.90
2004-10.750.24-0.410.19-10.73
20030.480.480.5-0.08151.38
20020.570.490.490.462.01
20010.550.440.490.431.91
20000.360.04090.370.431.20
19990.360.420.360.381.52
19980.420.390.39-0.80.40
19970.420.420.420.411.67
19960.450.390.420.411.67
19950.450.420.420.411.70
19940.450.390.390.471.70
19930.450.420.390.411.67
19920.560.480.50.52.04
19910.391.190.480.532.59
19900.420.420.450.441.73

America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne April 04, 2022 s poměrem 1:3. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
04 April 20221:3
03 June 19935:4

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 950.488.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 1.233.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.001.

Co je America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) ROIC (návratnost kapitálu)?

America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.080.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.100

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

America First Multifamily Investors, L.P. (ATAX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.392

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.004