Augusta Gold Corp.

Symbol: AUGG

PNK

0.570782

USD

Tržní cena dnes

 • -24.7753

  Poměr P/E

 • 4.4596

  Poměr PEG

 • 49.06M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Augusta Gold Corp. (AUGG) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Augusta Gold Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $618224. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -96.875%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $332813 a vykazují meziroční tempo růstu -98.300%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $26759103. To odráží míru růstu 2037.228% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.33
19.58
14.34
0.04
0.62
0.30
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.29
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.62
19.78
14.90
0.19
0.63
0.30
Závazky
2.91
0.28
0.75
0.02
0.01
0.01
Krátkodobý dluh
22.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1.01
0.97
0.00
0.64
0.58
0.45
Krátkodobé závazky
26.76
1.25
0.75
0.66
1.28
0.46

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Augusta Gold Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $62373299. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -0.305%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $29499987. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -17.126%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1077003. Meziroční růst těchto rezerv je -58.954%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $8593 a oproti předchozímu roku rostou tempem 8.497%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-30708749, což znamená meziroční růst o 6.499%. Tyto zisky představují zisky, které se Augusta Gold Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

62,37 US$

Celková pasiva

29 499 987,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 077 003,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-30 708 749,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-3,41 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Augusta Gold Corp. má zisk na akcii ve výši $0.20, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 203.734% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.160.030.01-0.20
2022-0.0201-0.240.0673-0.26-0.45
2021-0.170.170.010.04480.05
2020-0.003-0.0403-0.036-0.16-0.24
2019-0.0202-0.0177-0.0188-0.0171-0.08
2018-0.0074-0.0053-0.0079-0.0097-0.04
2017-0.0188-0.0106-0.0129-0.0499-0.09
2016-0.00990.18-0.0216-0.00690.14
2015-0.0293-0.0201-0.023-0.0109-0.08
2014-0.033-0.26-0.0448-0.0338-0.36
2013-0.17-0.047-0.180.13-0.27
2012-0.0135-0.190.06-0.11-0.25
2011-0.0046-0.0011-0.08880.0067-0.60
2010-0.0055-0.0037-0.0014-0.005-0.01
2009-0.004-0.0033-0.0022-0.0021-0.00
200800-0.0086--0.01

Augusta Gold Corp. (AUGG) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Augusta Gold Corp. (AUGG) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne January 25, 2021 s poměrem 1:6. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
25 January 20211:6

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.097.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -113.476.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.056.

Co je Augusta Gold Corp. (AUGG) ROIC (návratnost kapitálu)?

Augusta Gold Corp. (AUGG) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.206.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Augusta Gold Corp. (AUGG) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -3.407

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.753

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.397

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 742.431