AVEO Pharmaceuticals, Inc.

Symbol: AVEO

NASDAQ

15

USD

Tržní cena dnes

 • -20.5774

  Poměr P/E

 • 6.5554

  Poměr PEG

 • 521.45M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, AVEO Pharmaceuticals, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $104736000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 59.883%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $70542000 a vykazují meziroční tempo růstu 14.218%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $9811000. Meziroční míra růstu pohledávek je 719.632%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1656000. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $18731000. To odráží míru růstu 10.540% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
70.54
61.76
29.79
24.43
14.95
15.10
Pohledávky
9.81
1.20
1.63
3.03
0.40
1.03
Zásoby
1.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
22.73
2.55
1.22
0.48
16.26
1.94
Krátkodobá aktiva celkem
104.74
65.51
50.60
27.93
50.18
26.32
Závazky
2.71
3.38
1.47
3.50
2.44
2.19
Krátkodobý dluh
0.01
1.43
9.57
3.25
0.00
2.12
Ostatní krátkodobé závazky
15.43
10.17
8.11
9.71
29.29
5.53
Krátkodobé závazky
18.73
16.95
21.12
18.12
32.12
10.35

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti AVEO Pharmaceuticals, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $101233000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -7.200%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $72388000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 25.124%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $27185000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -17.733%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $77398000. Meziroční růst těchto rezerv je 12.432%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $35000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 2.941%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-696331000, což znamená meziroční růst o 4.352%. Tyto zisky představují zisky, které se AVEO Pharmaceuticals, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

101,23 US$

Celková pasiva

72 388 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

27,18 US$

Peněžní prostředky a ekv.

77 398 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-696 331 000,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

-2,12 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

AVEO Pharmaceuticals, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.73, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 62.564% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.33-0.27-0.13--0.73
2021-0.81-0.4-0.3-0.44-1.95
2020-0.52-0.42-0.33-0.44-1.71
20190.0419-0.21.02-0.280.58
2018-0.760.34-1.841.75-0.51
2017-1.16-3.01-2.240.3-6.11
2016-1.33-1.29-0.65-0.74-4.01
2015-2.07-0.991.39-1.13-2.80
2014-1.25-3.48-2.79-2.68-10.20
2013-6.9-6.22-4.72-3.24-21.08
2012-7.69-6.82-6.94-4.94-26.39
201123.86-1.56-5.54-5.8210.94
2010-22.68-5.03-6.02-2.88-36.61
2009-59.16-64.13-85.65-16.9-225.84
2008----54.22-54.22

AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne February 20, 2020 s poměrem 1:10. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
20 February 20201:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.303.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.239.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.158.

Co je AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) ROIC (návratnost kapitálu)?

AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.312.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

AVEO Pharmaceuticals, Inc. (AVEO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.118

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.341

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.382

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000