Avalanche International, Corp.

Symbol: AVLP

PNK

0.0003

USD

Tržní cena dnes

 • -0.0006

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 7.30M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Avalanche International, Corp. (AVLP) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Avalanche International, Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $18332. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -50.703%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $405 a vykazují meziroční tempo růstu -81.976%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $17927. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2105721. To odráží míru růstu 696.819% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20152014201320122011
Peněžní prostředky a investice
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
Pohledávky
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.02
0.04
0.00
0.00
0.01
Závazky
0.24
0.17
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.55
0.08
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
1.31
0.02
0.01
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
2.11
0.26
0.02
0.00
0.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Avalanche International, Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $348807. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 73.230%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2902303. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 147.958%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $246150. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 561.214%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $33. Meziroční růst těchto rezerv je -94.970%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6843 a oproti předchozímu roku rostou tempem 19.947%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-3886972, což znamená meziroční růst o 100.191%. Tyto zisky představují zisky, které se Avalanche International, Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,35 US$

Celková pasiva

2 902 303,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,25 US$

Peněžní prostředky a ekv.

33,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-3 886 972,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-3,62 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Avalanche International, Corp. má zisk na akcii ve výši $-0.10, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 78.639% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2016-0.0473-0.09970.05--0.10
2015-0.0341-0.1-0.13-0.19-0.45
2014-0.0009-0.0061-0.025-0.0398-0.08
2013-0.0015-0.0012-0.0005-0.0007-0.00
2012-0.0013-0.0012-0.0008-0.001-0.00
2011--0-0.00

Avalanche International, Corp. (AVLP) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Avalanche International, Corp. (AVLP) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 26, 2014 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
26 August 20142:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.062.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -35.843.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Avalanche International, Corp. (AVLP) ROIC (návratnost kapitálu)?

Avalanche International, Corp. (AVLP) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.668.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Avalanche International, Corp. (AVLP) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -3.615

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.264

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 30.112

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 187.623