PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Symbol: BBRI.JK

JKT

5350

IDR

Tržní cena dnes

 • 19.2745

  Poměr P/E

 • 1.8291

  Poměr PEG

 • 807.07T

  MRK Cap

 • 0.05%

  Výnos DIV

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI-JK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $375247881000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 47.822%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $268422143000000 a vykazují meziroční tempo růstu 72.511%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $106825738000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 8.724%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2025532000000. To odráží míru růstu 71.322% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
268422143.00
155596705.00
158932565.00
227617680.00
198132673.00
143984632.00
Pohledávky
106825738.00
98253817.00
105231177.00
65597315.00
54373510.00
38245162.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
375247881.00
253850522.00
264163742.00
293214995.00
252506183.00
182229794.00
Závazky
2025532.00
1182295.00
1551986.00
2078935.00
2349281.00
1790456.00
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(2025532)
(1182295)
(1551986)
(2078935)
(2349281)
(1790456)
Krátkodobé závazky
2025532.00
1182295.00
1551986.00
2078935.00
2349281.00
1790456.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1851964853000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 12.048%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1540431029000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 12.722%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $131131757000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 6.593%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $156954603000000. Meziroční růst těchto rezerv je 4.965%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $7577950000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $207247913000000, což znamená meziroční růst o 14.861%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 851 964 853,00 US$

Celková pasiva

1 540 431 029 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

131 131 757,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

156 954 603 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

207 247 913 000 000,00 US$

Kmenové akcie

6 164 926,00 US$

Hodnota podniku

10,43 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk je $288.22139, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 32.694%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023231.2210.0000.0000.000231.221
2022174.2510.0000.0000.000174.251
20210.00089.9130.0000.00089.913
2020152.9080.0000.0000.000152.908
20190.000120.1560.0000.000120.156
20180.00097.0410.0000.00097.041
201777.9270.0000.0000.00077.927
20160.00056.6650.0000.00056.665
201553.5990.0000.0000.00053.599
20140.00046.7860.0000.00046.786
201340.9510.0000.0000.00040.951
20120.00022.2330.0000.00022.233
20110.00012.7340.0000.00012.734
20100.00012.0070.0004.17516.182
20090.00015.3780.0004.15819.536
20080.00017.8490.0000.00017.849
20070.00015.7310.0000.00015.731
20060.00014.1980.0000.00014.198
20050.00013.9020.0000.00013.902
20040.0000.0007.6540.0007.654

Čistý zisk na akcii (EPS)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk má zisk na akcii ve výši $102.73, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 27.949% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023102.73---102.73
202280.2983.2694.8179.27337.63
20215646.0655.33114.9272.29
20206716.4432.1237.02152.58
201966.7965.4570.2778.24280.75
201860.5561.2370.2472.64264.66
201754.3755.4457.9669.44237.21
201650.6848.1255.4359.27213.50
201549.8147.0452.5156.65206.01
201448.1147.0951.9949.34196.53
201341.2242.2642.947.83174.21
201235.337.2537.2645.97155.78
201127.1929.430.438.8125.79
201035.8817.58--53.46

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne November 10, 2017 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
10 November 20175:1
11 January 20112:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 523.436.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.608.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.791.

Co je PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.041.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 288.221

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI.JK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 10.428

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.428

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.071

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 6.396