Bens Creek Group Plc

Symbol: BEN.L

LSE

13

GBp

Tržní cena dnes

 • 2.6568

  Poměr P/E

 • 0.1314

  Poměr PEG

 • 51.83M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Bens Creek Group Plc (BEN-L) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Bens Creek Group Plc si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7654237. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 1822.900%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5555296 a vykazují meziroční tempo růstu -2441.902%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1528613. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $4680713. To odráží míru růstu 705.716% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021
Peněžní prostředky a investice
5.56
(0.24)
Pohledávky
0.00
0.00
Zásoby
1.53
0.00
Ostatní
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
7.65
0.40
Závazky
2.37
0.41
Krátkodobý dluh
0.06
0.17
Ostatní krátkodobé závazky
2.25
0.00
Krátkodobé závazky
4.68
0.58

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Bens Creek Group Plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $77100469. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $45821823. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $6472787. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $7350685. Tyto zisky představují zisky, které se Bens Creek Group Plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

77,10 US$

Celková pasiva

45 821 823,00 US$

Dlouhodobý dluh

6,47 US$

Peněžní prostředky a ekv.

7 350 685,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-16 913 546,00 US$

Kmenové akcie

0,35 US$

Hodnota podniku

2,04 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.054.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -1.378.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.675.

Co je Bens Creek Group Plc (BEN.L) ROIC (návratnost kapitálu)?

Bens Creek Group Plc (BEN.L) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.119.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Bens Creek Group Plc (BEN.L) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.043

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.403

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.189

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 12.068