Blue Star Limited

Symbol: BLUESTARCO.NS

NSE

1005.95

INR

Tržní cena dnes

 • 44.7767

  Poměr P/E

 • 1.6531

  Poměr PEG

 • 206.84B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Blue Star Limited (BLUESTARCO-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Blue Star Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $42506100000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 22.024%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2433300000 a vykazují meziroční tempo růstu -8.402%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $15523700000. Meziroční míra růstu pohledávek je 27.060%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $14333900000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 25.270% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $37837500000. To odráží míru růstu 27.433% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
2433.30
2656.50
3279.30
2861.50
838.60
781.90
Pohledávky
15523.70
12217.60
12911.50
14930.30
16366.00
15971.10
Zásoby
14333.90
11442.40
8824.20
8698.20
8693.20
8331.00
Ostatní
8737.30
7067.50
789.90
22.10
708.00
122.70
Krátkodobá aktiva celkem
42506.10
34834.30
28595.50
26512.10
26605.80
25328.00
Závazky
25111.60
20416.70
16048.90
15823.60
15346.20
15473.70
Krátkodobý dluh
4368.00
2602.20
1296.40
4339.10
3389.10
3504.80
Ostatní krátkodobé závazky
7058.20
64.60
91.20
23.60
175.50
250.90
Krátkodobé závazky
37837.50
29692.00
22614.50
25456.90
24489.10
23048.60

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Blue Star Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $60528400000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 37.218%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $36973700000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 9.957%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2064600000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -9.768%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4247000000. Meziroční růst těchto rezerv je 113.729%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $411200000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 113.499%. Tyto zisky představují zisky, které se Blue Star Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

60 528,40 US$

Celková pasiva

36 973 700 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 064,60 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 247 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

26,89 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Blue Star Limited je $6, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -40.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0006.0000.0006.000
20220.0000.00010.0000.00010.000
20210.0000.0004.0000.0004.000
202010.0000.0000.0000.00010.000
20190.0000.00010.0000.00010.000
20180.0000.0001.5000.0001.500
20170.0000.0007.5000.0007.500
20160.0000.0006.5000.0006.500
20150.0000.0005.0000.0005.000
20140.0000.0004.0000.0004.000
20130.0000.0001.0000.0001.000
20120.0000.0001.0000.0001.000
20110.0000.0007.0000.0007.000
20100.0000.0008.0000.0008.000
20090.0000.0007.0000.0007.000
20080.0000.0007.0000.0007.000
20070.0002.4000.6000.0003.000
20060.0000.0002.4000.0002.400
20050.0000.0002.0000.0002.000
20040.0000.0001.8000.0001.800
20030.0000.0001.8000.0001.800

Čistý zisk na akcii (EPS)

Blue Star Limited má zisk na akcii ve výši $19.66, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 50.536% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20234.333.65-11.6819.66
20223.862.223.033.9513.06
20210.661.642.477.2211.99
2020-1.020.81.910.922.61
20193.991.971.018.2915.26
20184.761.01-0.05162.358.07
20173.981.190.71.717.58
20162.71.050.760.795.30
20153.80.270.470.475.01
2014000-0.00

Blue Star Limited (BLUESTARCO.NS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Blue Star Limited (BLUESTARCO.NS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 20, 2023 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
20 June 20232:1
20 September 20065:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.078.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.723.

Co je Blue Star Limited (BLUESTARCO.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Blue Star Limited (BLUESTARCO.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.253.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 6.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Blue Star Limited (BLUESTARCO.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 26.888

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.370

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.144

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.435