Brim hf.

Symbol: BRIM.IC

ICE

78.4

ISK

Tržní cena dnes

 • 16.2377

  Poměr P/E

 • -516.6555

  Poměr PEG

 • 150.61B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Brim hf. (BRIM-IC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Brim hf. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $278547000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 65.447%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $161975000 a vykazují meziroční tempo růstu 110.661%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $74854000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 48.777% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $276114000. To odráží míru růstu 339.903% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
161.97
76.89
21.60
53.50
38.28
17.60
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
74.85
50.31
56.90
59.77
35.41
34.05
Ostatní
41.72
41.16
38.63
37.93
43.31
30.73
Krátkodobá aktiva celkem
278.55
168.36
117.13
151.20
117.00
82.39
Závazky
20.28
15.92
16.43
14.58
11.91
11.81
Krátkodobý dluh
232.69
28.89
69.69
30.74
112.43
52.32
Ostatní krátkodobé závazky
23.14
5.62
4.95
8.10
4.25
3.46
Krátkodobé závazky
276.11
62.77
101.67
62.09
129.30
68.81

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Brim hf. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $978016000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 11.656%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $510824000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 18.899%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $341781000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 409.042%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $19236000. Meziroční růst těchto rezerv je -87.860%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $20083000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.005%. Tyto zisky představují zisky, které se Brim hf. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

978,02 US$

Celková pasiva

510 824 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

341,78 US$

Peněžní prostředky a ekv.

19 236 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

324 168 000,00 US$

Kmenové akcie

19,32 US$

Hodnota podniku

5,91 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Brim hf. je $0.7, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -30.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20180.0000.7000.0000.0000.700
20170.0001.0000.0000.0001.000
20160.0001.7000.0000.0001.700
20150.0001.5000.0000.0001.500
20141.5000.0000.0000.0001.500
20130.0001.0000.0000.0001.000
20090.0000.0800.0000.0000.080

Čistý zisk na akcii (EPS)

Brim hf. má zisk na akcii ve výši $0.03, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -25.067% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00980.00540.0129-0.03
20220.01370.01170.01210.00380.03
20210.00570.00640.01030.01670.05
20200.00020.0260.00840.00410.04
20190.00220.00370.00980.00290.01
20180.0018-0.00010.00450.0120.01
20170.0020.00110.00640.00410.01
20160.00310.00380.0070.00060.01
20150.00810.00450.0050.00780.02
20140.00330.00220.01080.00330.01
20130.00630.00330.00570.00530.03

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.008.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.178.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.842.

Co je Brim hf. (BRIM.IC) ROIC (návratnost kapitálu)?

Brim hf. (BRIM.IC) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.087.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Brim hf. (BRIM.IC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.912

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.813

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.388

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.298