FG Group Holdings Inc.

Symbol: BTN

AMEX

2.58

USD

Tržní cena dnes

 • -2.0739

  Poměr P/E

 • 0.6429

  Poměr PEG

 • 50.23M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

FG Group Holdings Inc. (BTN) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, FG Group Holdings Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $18216000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -16.344%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3789000 a vykazují meziroční tempo růstu -56.603%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $6167000. Meziroční míra růstu pohledávek je 33.168%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3389000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 3.607% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $14288000. To odráží míru růstu 1.125% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3.79
8.73
4.43
4.95
6.70
4.87
Pohledávky
6.17
4.63
5.56
13.09
14.12
10.77
Zásoby
3.39
3.27
2.26
2.88
3.49
4.82
Ostatní
4.87
4.99
1.45
1.75
1.66
1.78
Krátkodobá aktiva celkem
18.22
21.77
17.81
23.02
26.32
22.24
Závazky
4.38
4.25
2.72
3.27
4.72
3.42
Krátkodobý dluh
2.96
3.60
4.93
6.63
4.41
0.56
Ostatní krátkodobé závazky
5.17
2.99
6.08
4.42
2.78
3.07
Krátkodobé závazky
14.29
14.13
16.14
17.30
14.22
8.68

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti FG Group Holdings Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $67480000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -2.716%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $29198000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 17.857%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $5949000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 10.289%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3472000. Meziroční růst těchto rezerv je -17.156%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $225000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.351%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3830000, což znamená meziroční růst o -74.453%. Tyto zisky představují zisky, které se FG Group Holdings Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

67,48 US$

Celková pasiva

29 198 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

5,95 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 472 000,00 US$

Goodwill

2,05 US$

Nerozdělený zisk

3 830 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-1 050,41 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

FG Group Holdings Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.61, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -58.113% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.17-0.27-0.17--0.61
20220.0009-0.24-0.0721-0.0746-0.38
20210.7-0.02340.38-0.031.03
2020-0.0306-0.250.38-0.12-0.02
2019-0.29-0.24-0.12-0.05-0.70
2018-0.26-0.47-0.0848-0.04-0.85
20170.03-0.14-0.0725-0.07-0.25
2016-0.04320.06-0.0330.040.03
2015-0.72-0.21-0.23-0.0835-1.24
2014-0.04230.03-0.00770.02-0.00
20130.040.090.0033-0.120.01
20120.170.13-0.01920.110.39
20110.110.170.330.110.72
20100.070.20.160.160.59
20090.040.070.040.00370.15
2008-0.0184-0.0086-0.0244-0.14-0.19
20070.04-0.01430.01-0.01990.02
20060.070.050.03-0.03260.12
20050.070.080.090.080.32
20040.070.070.170.0940.40
2003-0.03050.040.010.0170.04
2002-0.0186-0.0638-0.14-0.0659-0.29
2001-0.0371-0.0751-0.0676-0.14-0.33
2000-0.0649-0.0538-0.0801-0.074-0.26
19990.140.140.130.20.61
19980.130.10.170.20.60
19970.10.120.140.150.51
19960.090.10.10.110.40
1995--0.090.080.17

FG Group Holdings Inc. (BTN) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií FG Group Holdings Inc. (BTN) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 15, 1998 s poměrem 3:2. V průběhu své historie společnost provedla 2 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
15 June 19983:2
06 March 19973:2

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.264.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.044.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.382.

Co je FG Group Holdings Inc. (BTN) ROIC (návratnost kapitálu)?

FG Group Holdings Inc. (BTN) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.046.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

FG Group Holdings Inc. (BTN) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1050.407

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.325

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.173

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.552