Keppel Pacific Oak US REIT

Symbol: CMOU.SI

SES

0.265

USD

Tržní cena dnes

 • 5.7034

  Poměr P/E

 • 0.1631

  Poměr PEG

 • 276.78M

  MRK Cap

 • 0.23%

  Výnos DIV

Keppel Pacific Oak US REIT (CMOU-SI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Keppel Pacific Oak US REIT si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $69267000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 25.529%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $63436000 a vykazují meziroční tempo růstu 24.440%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $45005000. To odráží míru růstu -70.875% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182016
Peněžní prostředky a investice
63.44
50.98
57.32
38.23
40.61
29.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
69.27
55.18
61.75
43.75
46.83
29.45
Závazky
0.02
0.04
0.02
0.04
0.07
12.38
Krátkodobý dluh
10.22
123.17
41.00
21.00
5.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
34.77
31.31
28.52
32.24
22.13
3.91
Krátkodobé závazky
45.01
154.52
69.54
53.28
27.20
16.29

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Keppel Pacific Oak US REIT je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1519502000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 11.176%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $673425000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 13.241%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $567497000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 22.603%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $63436000. Meziroční růst těchto rezerv je 10.662%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $708832000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 4.941%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $137245000, což znamená meziroční růst o 44.380%. Tyto zisky představují zisky, které se Keppel Pacific Oak US REIT rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 519,50 US$

Celková pasiva

673 425 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

567,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

63 436 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

137 245 000,00 US$

Kmenové akcie

553,14 US$

Hodnota podniku

-6,75 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Keppel Pacific Oak US REIT je $0.061814, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -19.940%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0370.0000.0250.0000.062
20220.0340.0000.0430.0000.077
20210.0310.0000.0510.0000.083
20200.0150.0000.0420.0000.057
20190.0230.0000.0410.0260.091
20180.0000.0000.0490.0000.049

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.034.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.243.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.009.

Co je Keppel Pacific Oak US REIT (CMOU.SI) ROIC (návratnost kapitálu)?

Keppel Pacific Oak US REIT (CMOU.SI) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.024.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.062

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Keppel Pacific Oak US REIT (CMOU.SI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -6.745

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.683

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.380

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.913