Craftsman Automation Limited

Symbol: CRAFTSMAN.NS

NSE

5172.55

INR

Tržní cena dnes

 • 37.1743

  Poměr P/E

 • 0.6222

  Poměr PEG

 • 109.29B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Craftsman Automation Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $14879000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 44.542%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $273200000 a vykazují meziroční tempo růstu -7.170%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $5355900000. Meziroční míra růstu pohledávek je 44.088%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $8360100000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 33.461% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $12423700000. To odráží míru růstu 27.021% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
273.20
294.30
312.70
597.61
194.97
367.19
Pohledávky
5355.90
3717.10
3308.30
2387.59
2641.36
2590.78
Zásoby
8360.10
6264.10
4056.40
3256.15
3233.08
3004.61
Ostatní
604.00
15.60
16.90
24.31
17.82
9.09
Krátkodobá aktiva celkem
14879.00
10293.90
7733.10
6265.66
6087.23
5971.67
Závazky
7116.20
4625.60
3521.60
2817.78
3312.09
3627.32
Krátkodobý dluh
2586.70
3589.20
2857.60
3901.60
3095.27
4271.68
Ostatní krátkodobé závazky
1111.10
712.50
114.80
280.01
387.79
30.18
Krátkodobé závazky
12423.70
9780.80
7846.20
7698.27
8221.59
8847.72

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Craftsman Automation Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $42468000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 48.695%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $26469800000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 64.153%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $10912700000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 112.276%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $224200000. Meziroční růst těchto rezerv je -23.035%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $105600000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Craftsman Automation Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

42 468,00 US$

Celková pasiva

26 469 800 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

10 912,70 US$

Peněžní prostředky a ekv.

224 200 000,00 US$

Goodwill

1 899,90 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

100,60 US$

Hodnota podniku

11,56 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Craftsman Automation Limited je $11.25, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 200.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.00011.2500.0000.00011.250
20220.0003.7500.0000.0003.750

Čistý zisk na akcii (EPS)

Craftsman Automation Limited má zisk na akcii ve výši $116.10, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 10.393% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202335.2544.1-36.75116.10
202226.8129.5724.4324.36105.17
202111.3923.6517.822.174.94
2020-8.0711.3520.582.0225.88
2018---8.958.95

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.143.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.723.

Co je Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.200.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 11.250

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Craftsman Automation Limited (CRAFTSMAN.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 11.563

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.987

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.354

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.770