CEZ, a. s.

Symbol: CZAVF

PNK

43.75

USD

Tržní cena dnes

 • 9.1133

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 23.49B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

CEZ, a. s. (CZAVF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, CEZ, a. s. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $553805000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -21.880%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $33012000000 a vykazují meziroční tempo růstu 23.919%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $473478000000. Meziroční míra růstu pohledávek je -26.916%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $16328000000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 17.080% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $537095000000. To odráží míru růstu -29.236% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
33012.00
26640.00
6064.00
9755.00
7278.00
12623.00
Pohledávky
473478.00
647858.00
172632.00
154795.00
191468.00
102396.00
Zásoby
16328.00
13946.00
11118.00
10653.00
9803.00
10558.00
Ostatní
21216.00
19534.00
37833.00
27029.00
16655.00
9370.00
Krátkodobá aktiva celkem
553805.00
708918.00
230513.00
202638.00
226996.00
138254.00
Závazky
76525.00
85928.00
73189.00
66244.00
63093.00
39366.00
Krátkodobý dluh
60967.00
41957.00
29725.00
29323.00
18526.00
19694.00
Ostatní krátkodobé závazky
399603.00
631111.00
104722.00
91204.00
136521.00
71222.00
Krátkodobé závazky
537095.00
758996.00
207636.00
186771.00
218140.00
130282.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti CEZ, a. s. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $789459000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -52.269%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $554307000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -64.568%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $123294000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -11.402%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $10069000000. Meziroční růst těchto rezerv je -87.511%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $53799000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $181153000000, což znamená meziroční růst o 412.238%. Tyto zisky představují zisky, které se CEZ, a. s. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

789 459,00 US$

Celková pasiva

554 307 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

123 294,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

10 069 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

181 153 000 000,00 US$

Kmenové akcie

53 799,00 US$

Hodnota podniku

2,60 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii CEZ, a. s. je $0.669, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 227.941%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.6690.0000.0000.669
20220.0000.0000.2040.0000.204
20210.0000.0000.2420.0000.242
20160.0000.1680.0000.0000.168
20150.0001.6510.0000.0001.651
20140.0000.0001.9960.0001.996

Čistý zisk na akcii (EPS)

CEZ, a. s. má zisk na akcii ve výši $55.40, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -63.189% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
202320.121.314-55.40
202249.812.934.853150.50
202115.7-139.66.118.40
202025.81.2-2.2-14.5510.25
201918.46.60.21.827.00
201813.30.72.82.519.30
20171614.5-0.39535.11
201618.571.5-0.326.70
201514.114.72.47.638.80
201418.613.84.84.842.00
201333.320.27.16.567.10
201227.724.112.213.577.50
201132.312.64.626.876.30
201032.7-21.313.267.20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 233.809.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.311.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.584.

Co je CEZ, a. s. (CZAVF) ROIC (návratnost kapitálu)?

CEZ, a. s. (CZAVF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.192.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.669

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

CEZ, a. s. (CZAVF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.597

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.663

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.196

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.502