Dental Patient Care America, Inc.

Symbol: DPAT

PNK

0.018

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.96M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Dental Patient Care America, Inc. (DPAT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Dental Patient Care America, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $142324. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -58.266%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $11831 a vykazují meziroční tempo růstu -77.559%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $86487. Meziroční míra růstu pohledávek je -63.633%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2831. To představuje zdravý meziroční nárůst o -68.773% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $498634. To odráží míru růstu 152.267% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

200820072006200520042003
Peněžní prostředky a investice
0.01
0.05
0.11
0.05
0.00
0.07
Pohledávky
0.09
0.24
0.05
0.06
0.07
0.00
Zásoby
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.04
0.04
0.03
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.14
0.34
0.19
0.11
0.07
0.07
Závazky
0.14
0.10
0.04
0.12
0.11
0.00
Krátkodobý dluh
0.01
0.00
0.14
0.13
0.17
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.35
0.10
0.19
0.16
0.19
0.00
Krátkodobé závazky
0.50
0.20
0.37
0.41
0.47
0.14

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Dental Patient Care America, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $265458. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -56.540%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $998634. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -7.644%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $500000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $11831. Meziroční růst těchto rezerv je -77.559%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-2042289, což znamená meziroční růst o 18.300%. Tyto zisky představují zisky, které se Dental Patient Care America, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,27 US$

Celková pasiva

998 634,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,50 US$

Peněžní prostředky a ekv.

11 831,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-2 042 289,00 US$

Kmenové akcie

2,26 US$

Hodnota podniku

-1,19 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.827.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.616.

Co je Dental Patient Care America, Inc. (DPAT) ROIC (návratnost kapitálu)?

Dental Patient Care America, Inc. (DPAT) ROIC (návratnost kapitálu) je -1.686.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Dental Patient Care America, Inc. (DPAT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -1.192

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.694

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.916

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.026