Dredging Corporation of India Limited

Symbol: DREDGECORP.NS

NSE

560.3

INR

Tržní cena dnes

 • 84.0015

  Poměr P/E

 • 0.4534

  Poměr PEG

 • 15.69B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Dredging Corporation of India Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7614459000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 9.502%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $309713000 a vykazují meziroční tempo růstu -66.925%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $4178744000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.788%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1356267000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -15.101% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $7691051000. To odráží míru růstu -3.949% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
309.71
936.40
480.74
696.38
843.16
770.82
Pohledávky
4178.74
4065.39
4036.39
5271.90
0.00
0.00
Zásoby
1356.27
1597.50
1783.75
2081.65
1911.34
1926.51
Ostatní
318.90
354.45
375.01
0.00
4348.25
5075.00
Krátkodobá aktiva celkem
7614.46
6953.75
6675.90
8049.94
7102.75
7772.33
Závazky
4126.14
3751.58
2914.06
1303.02
1262.83
1800.64
Krátkodobý dluh
728.09
3008.73
1418.30
1810.66
1317.58
1370.76
Ostatní krátkodobé závazky
1791.68
37.73
31.80
28.11
27.04
18.64
Krátkodobé závazky
7691.05
8007.25
5669.66
4685.66
3501.81
4151.99

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Dredging Corporation of India Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $23807681000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.590%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $9291475000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 9.448%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2318076000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 373.991%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $413434000. Meziroční růst těchto rezerv je -20.418%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $280000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Dredging Corporation of India Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

23 807,68 US$

Celková pasiva

9 291 475 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 318,08 US$

Peněžní prostředky a ekv.

413 434 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

280,00 US$

Hodnota podniku

8,29 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Dredging Corporation of India Limited je $3, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 50.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.0000.0003.0000.0003.000
20180.0000.0002.0000.0002.000
20160.0000.0000.0003.0003.000
20150.0000.0003.0000.0003.000
20140.0000.0000.0003.0003.000
20130.0000.0000.0002.0002.000
20100.0000.0000.0003.0003.000
20090.0000.0000.0005.0005.000
20080.0007.5000.0007.50015.000
20076.0000.0000.0009.00015.000
20066.0000.0009.0000.00015.000
20054.0000.0008.0000.00012.000
20040.0000.00012.0000.00012.000

Čistý zisk na akcii (EPS)

Dredging Corporation of India Limited má zisk na akcii ve výši $6.34, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -36.473% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20235.415.99--5.066.34
2022-5.6110.224.940.439.98
2021-8.11-1.4210.22-39.6-38.91
20204.09-16.95-9.150-22.01
20190.29-7.9611.239.6943.22
20181.02-28.273.56.11-17.64
20171.426.64-8.041.241.26
20161.43-5.135.016.698.00
20158.397.42-7.0114.5623.36
20143.981.162.60.928.66
20133.593.535.363.9216.40
2012-2.394.511.2810.3513.75
2011---10.21--10.21

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.113.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.931.

Co je Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.043.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Dredging Corporation of India Limited (DREDGECORP.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 8.287

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.273

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.167

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.397