PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Symbol: DSSA.JK

JKT

51500

IDR

Tržní cena dnes

 • 1.9792

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 39.68T

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA-JK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2266938481. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 97.908%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1084680519 a vykazují meziroční tempo růstu 108.050%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $282508752. To představuje zdravý meziroční nárůst o 253.641% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1667438300. To odráží míru růstu 147.735% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1084.68
521.36
610.99
325.91
222.61
258.06
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
2359550.00
1849264.00
Zásoby
282.51
79.89
89.63
65.23
75.45
71.39
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
411.58
322.51
Krátkodobá aktiva celkem
2266.94
1145.45
1124.92
865.28
793.59
685.56
Závazky
377.83
206.36
186.70
201.92
187.64
144.46
Krátkodobý dluh
478.35
184.84
323.00
218.33
226.04
126.77
Ostatní krátkodobé závazky
811.26
281.87
214.80
247.14
228.84
95.83
Krátkodobé závazky
1667.44
673.07
724.50
667.39
651.02
413.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2586293657. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -61.074%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $997537123. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -72.724%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $283981356. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -82.177%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $372431194. Meziroční růst těchto rezerv je -69.418%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $72498628 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $1773141220, což znamená meziroční růst o 52.776%. Tyto zisky představují zisky, které se PT Dian Swastatika Sentosa Tbk rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 586,29 US$

Celková pasiva

997 537 123,00 US$

Dlouhodobý dluh

283,98 US$

Peněžní prostředky a ekv.

372 431 194,00 US$

Goodwill

24,55 US$

Nerozdělený zisk

1 773 141 220,00 US$

Kmenové akcie

72,50 US$

Hodnota podniku

1,21 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.543.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.298.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.735.

Co je PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA.JK) ROIC (návratnost kapitálu)?

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA.JK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.365.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA.JK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 1.205

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.598

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.208

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.391