EdiliziAcrobatica S.p.A.

Symbol: EDAC.MI

EURONEXT

13.6

EUR

Tržní cena dnes

 • 13.8455

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 112.74M

  MRK Cap

 • 0.15%

  Výnos DIV

EdiliziAcrobatica S.p.A. (EDAC-MI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, EdiliziAcrobatica S.p.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $117540868. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17.847%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $26864633 a vykazují meziroční tempo růstu 47.543%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $3135776. To představuje zdravý meziroční nárůst o -10.688% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $72198807. To odráží míru růstu 18.677% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
26.86
18.21
8.24
5.72
8.44
5.76
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.76
Zásoby
3.14
3.51
2.71
2.64
1.75
1.02
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
13.04
2.14
Krátkodobá aktiva celkem
117.54
99.74
47.73
31.63
27.25
15.68
Závazky
9.34
6.89
5.27
5.38
4.03
2.28
Krátkodobý dluh
13.79
6.69
3.89
7.26
3.79
2.17
Ostatní krátkodobé závazky
49.07
22.72
1.40
3.49
2.31
2.25
Krátkodobé závazky
72.20
60.84
17.54
16.12
11.47
8.31

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti EdiliziAcrobatica S.p.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $156582000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 21.810%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $129585000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 32.246%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $16190000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -3.120%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $10677000. Meziroční růst těchto rezerv je -34.956%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $832000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 2.034%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $19709000, což znamená meziroční růst o -9.790%. Tyto zisky představují zisky, které se EdiliziAcrobatica S.p.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

156,58 US$

Celková pasiva

129 585 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

16,19 US$

Peněžní prostředky a ekv.

10 677 000,00 US$

Goodwill

18,44 US$

Nerozdělený zisk

19 709 000,00 US$

Kmenové akcie

0,60 US$

Hodnota podniku

5,98 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii EdiliziAcrobatica S.p.A. je $2.1, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 333.333%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.8000.5000.0000.0001.300
20220.0000.3000.0000.0000.300
20210.0000.1600.0570.0000.217
20200.0000.0000.0960.0000.096

Čistý zisk na akcii (EPS)

EdiliziAcrobatica S.p.A. má zisk na akcii ve výši $0.44, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -75.281% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.220.22--0.44
20220.610.610.280.281.78
20210.09960.09960.590.591.38
20200.00140.00140.110.110.22
20190000.020.02

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.950.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.108.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.633.

Co je EdiliziAcrobatica S.p.A. (EDAC.MI) ROIC (návratnost kapitálu)?

EdiliziAcrobatica S.p.A. (EDAC.MI) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.200.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 2.100

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

EdiliziAcrobatica S.p.A. (EDAC.MI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 5.976

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.726

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.126

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.806