Edelweiss Financial Services Limited

Symbol: EDELWEISS.NS

NSE

76.15

INR

Tržní cena dnes

 • 17.2872

  Poměr P/E

 • 3.7271

  Poměr PEG

 • 71.86B

  MRK Cap

 • 0.02%

  Výnos DIV

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS-NS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Edelweiss Financial Services Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $27458600000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 38.083%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $36990700000 a vykazují meziroční tempo růstu 86.017%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $4133100000. Meziroční míra růstu pohledávek je -11.906%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $14122200000. To odráží míru růstu 9.464% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
36990.70
19885.63
38182.80
44802.12
64554.26
49048.03
Pohledávky
4133.10
4691.71
5060.49
13052.38
27540.06
45071.09
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
27458.60
19885.63
38985.15
49425.19
31158.21
94119.12
Závazky
14122.20
12901.27
4894.78
12833.60
19752.83
45834.39
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(14122.2)
(12901.27)
(4894.78)
(12833.6)
(19752.83)
(45834.39)
Krátkodobé závazky
14122.20
12901.27
4894.78
12833.60
19752.83
45834.39

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Edelweiss Financial Services Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $411303100000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -7.326%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $355836400000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -2.730%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $202412100000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -21.304%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $37050900000. Meziroční růst těchto rezerv je 49.129%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $898500000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.650%. Tyto zisky představují zisky, které se Edelweiss Financial Services Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

411 303,10 US$

Celková pasiva

355 836 400 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

202 412,10 US$

Peněžní prostředky a ekv.

37 050 900 000,00 US$

Goodwill

236,60 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

756,80 US$

Hodnota podniku

-17,80 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Edelweiss Financial Services Limited je $1.5, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 3.448%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2501.2500.0001.500
20220.0000.2501.2000.0001.450
20210.0000.9000.5500.0001.450
20191.1000.0000.3000.0001.400
20181.0500.0000.3000.0001.350
20171.0000.0000.3000.0001.300
20161.0000.2500.0000.0001.250
20150.8000.0000.2000.0001.000
20140.5500.0000.1500.0000.700
20130.5500.0000.1000.0000.650
20120.3000.0000.3000.0000.600
20110.2500.0000.3500.0000.600
20100.2000.0000.5000.0000.700
20090.0000.0000.3000.0000.300
20080.0000.0000.2000.0000.200

Čistý zisk na akcii (EPS)

Edelweiss Financial Services Limited má zisk na akcii ve výši $3.07, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 16.288% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.560.85-1.663.07
20220.290.751.130.472.64
20210.20.650.797.038.67
2020-2.75-0.55-0.78-25.46-29.54
20191.490.580.192.644.90
20183.033.082.552.6911.35
20172.412.312.822.019.55
20161.681.721.841.386.62
20151.121.151.2714.54
20140.981.021.050.693.74
20130.730.60.750.582.66
20120.530.550.60.472.15
2011--0.39-0.39

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne August 10, 2010 s poměrem 5:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
10 August 20105:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.098.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.066.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.905.

Co je Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.010.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 1.500

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Edelweiss Financial Services Limited (EDELWEISS.NS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -17.795

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 4.595

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.492

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.129