eFFECTOR Therapeutics, Inc.

Symbol: EFTR

NASDAQ

0.56

USD

Tržní cena dnes

 • -0.9545

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 36.19M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

eFFECTOR Therapeutics, Inc. (EFTR) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, eFFECTOR Therapeutics, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $28014000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -47.039%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $8708000 a vykazují meziroční tempo růstu -82.480%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $25075000. To odráží míru růstu 530.342% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020
Peněžní prostředky a investice
8.71
49.70
15.22
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
Ostatní
1.70
3.19
1.36
Krátkodobá aktiva celkem
28.01
52.90
16.58
Závazky
1.49
0.52
0.35
Krátkodobý dluh
20.22
0.04
6.01
Ostatní krátkodobé závazky
3.37
3.42
0.43
Krátkodobé závazky
25.07
3.98
8.78

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti eFFECTOR Therapeutics, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $20161000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -44.992%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $24127000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -3.842%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $6000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -92.208%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5386000. Meziroční růst těchto rezerv je -54.751%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 50.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-170247000, což znamená meziroční růst o 26.761%. Tyto zisky představují zisky, které se eFFECTOR Therapeutics, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

20,16 US$

Celková pasiva

24 127 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,01 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 386 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-170 247 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-0,62 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

eFFECTOR Therapeutics, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.53, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -657.143% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.23-0.17-0.13--0.53
20220.31-0.14-0.24-0.24-0.31
2021-0.16-0.140.530.460.69
2020---0.19-1.19-1.38

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.499.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.008.

Co je eFFECTOR Therapeutics, Inc. (EFTR) ROIC (návratnost kapitálu)?

eFFECTOR Therapeutics, Inc. (EFTR) ROIC (návratnost kapitálu) je 9.981.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

eFFECTOR Therapeutics, Inc. (EFTR) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -0.617

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -5.163

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.016

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000