Elevate Credit, Inc.

Symbol: ELVT

NYSE

1.87

USD

Tržní cena dnes

 • -1.6365

  Poměr P/E

 • -0.0242

  Poměr PEG

 • 58.83M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Elevate Credit, Inc. (ELVT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Elevate Credit, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $630624000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 6.271%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $84978000 a vykazují meziroční tempo růstu -57.078%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $527027000. Meziroční míra růstu pohledávek je 37.881%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $87263000. To odráží míru růstu 57.554% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
84.98
197.98
88.91
58.31
41.14
53.57
Pohledávky
527.03
382.23
593.02
599.59
568.56
437.82
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
14.01
11.90
13.10
Krátkodobá aktiva celkem
630.62
593.41
695.84
671.91
621.60
504.49
Závazky
15.40
7.57
15.28
16.36
18.76
10.90
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.68
0.88
1.03
Ostatní krátkodobé závazky
67.42
44.68
30.32
28.59
23.45
20.47
Krátkodobé závazky
87.26
55.39
57.68
73.89
76.12
61.37

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Elevate Credit, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $789215000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 20.329%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $620057000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 20.736%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $576786000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 29.403%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $72599000. Meziroční růst těchto rezerv je -9.227%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $19000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 5.556%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $4002000, což znamená meziroční růst o -117.550%. Tyto zisky představují zisky, které se Elevate Credit, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

789,22 US$

Celková pasiva

620 057 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

576,79 US$

Peněžní prostředky a ekv.

72 599 000,00 US$

Goodwill

6,78 US$

Nerozdělený zisk

4 002 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-21,72 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Elevate Credit, Inc. má zisk na akcii ve výši $-1.13, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -6.937% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.44-0.21-0.48--1.13
20210.35-0.0867-0.33-0.99-1.06
2020-0.110.20.52-0.110.50
20190.310.130.110.190.74
20180.220.0735-0.0980.09570.29
20170.04790.07840.0141-0.29-0.15
20160.19-0.28-0.6-0.16-0.85
20150.0331--0.0080.04
2014----0.4-0.40

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 3.256.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.019.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.166.

Co je Elevate Credit, Inc. (ELVT) ROIC (návratnost kapitálu)?

Elevate Credit, Inc. (ELVT) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.009.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Elevate Credit, Inc. (ELVT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -21.716

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 3.410

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.731

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.160