Electreon Wireless Ltd

Symbol: ELWSF

PNK

21.42

USD

Tržní cena dnes

 • -12.9539

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 297.55M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Electreon Wireless Ltd (ELWSF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Electreon Wireless Ltd si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $98926000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -29.410%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $67600000 a vykazují meziroční tempo růstu -45.664%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $20535000. To odráží míru růstu 71.282% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
67.60
124.41
35.14
12.59
9.42
6.01
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
98.93
140.14
174.53
14.63
10.74
7.55
Závazky
7.59
2.99
5.46
1.06
0.04
0.01
Krátkodobý dluh
1.01
0.59
0.24
0.21
0.21
0.08
Ostatní krátkodobé závazky
11.93
8.41
6.33
8.35
1.18
0.37
Krátkodobé závazky
20.54
11.99
12.03
9.62
1.44
0.45

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Electreon Wireless Ltd je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $143838000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -26.533%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $18838000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 26.269%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $143000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -86.210%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $60400000. Meziroční růst těchto rezerv je -55.573%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-262628000, což znamená meziroční růst o 44.978%. Tyto zisky představují zisky, které se Electreon Wireless Ltd rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

143,84 US$

Celková pasiva

18 838 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,14 US$

Peněžní prostředky a ekv.

60 400 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-262 628 000,00 US$

Kmenové akcie

1,39 US$

Hodnota podniku

-19,20 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Electreon Wireless Ltd má zisk na akcii ve výši $-1.61, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 9.040% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-1.61----1.61
2022-1.77-1.98-2.180-5.93
2021-1.02-0.99-1.350-3.36
2020-0.45-0.16-0.520-1.13

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -5.821.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -7.209.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Electreon Wireless Ltd (ELWSF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Electreon Wireless Ltd (ELWSF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.505.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Electreon Wireless Ltd (ELWSF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -19.200

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.009

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.008

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 125.918