UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF

Symbol: EMIE.F

XETRA

10.403

EUR

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EMIE-F) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EMIE.F) ROIC (návratnost kapitálu)?

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EMIE.F) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EMIE.F) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000