Eucrates Biomedical Acquisition Corp.

Symbol: EUCR

NASDAQ

10.04

USD

Tržní cena dnes

 • 16.0035

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 42.23M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Eucrates Biomedical Acquisition Corp. (EUCR) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Eucrates Biomedical Acquisition Corp. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $132198. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -49.955%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $18865 a vykazují meziroční tempo růstu -61.622%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $65140. To odráží míru růstu 69.371% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020
Peněžní prostředky a investice
0.02
0.05
0.55
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.21
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.13
0.26
1.02
Závazky
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.06
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.01
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
0.07
0.04
0.05

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Eucrates Biomedical Acquisition Corp. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $12485358. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -88.121%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3949794. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -31.903%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $18865. Meziroční růst těchto rezerv je -61.622%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $12253160 a oproti předchozímu roku rostou tempem -88.308%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-3717596, což znamená meziroční růst o -32.278%. Tyto zisky představují zisky, které se Eucrates Biomedical Acquisition Corp. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

12,49 US$

Celková pasiva

3 949 794,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

18 865,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-3 717 596,00 US$

Kmenové akcie

0,03 US$

Hodnota podniku

-16,38 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Eucrates Biomedical Acquisition Corp. má zisk na akcii ve výši $1.70, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 5.776% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.930.30.410.0631.70
20210.450.150.320.691.61
2020---0.00190.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.073.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 2.249.

Co je Eucrates Biomedical Acquisition Corp. (EUCR) ROIC (návratnost kapitálu)?

Eucrates Biomedical Acquisition Corp. (EUCR) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.056.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Eucrates Biomedical Acquisition Corp. (EUCR) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -16.379

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.007

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.005

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000