EVO Payments, Inc.

Symbol: EVOP

NASDAQ

33.99

USD

Tržní cena dnes

 • 80.3122

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 3.00B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

EVO Payments, Inc. (EVOP) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, EVO Payments, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1167462000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 49.497%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $356459000 a vykazují meziroční tempo růstu -13.137%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $43731000. Meziroční míra růstu pohledávek je 28.048%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $8113000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 92.708% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1053144000. To odráží míru růstu 79.986% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
356.46
410.37
418.44
304.09
350.70
205.14
Pohledávky
43.73
34.15
37.80
41.44
71.64
73.85
Zásoby
8.11
4.21
5.22
9.13
8.87
11.21
Ostatní
759.16
332.19
300.36
341.50
260.15
460.21
Krátkodobá aktiva celkem
1167.46
780.92
761.83
696.16
691.35
750.41
Závazky
7.31
6.89
9.48
13.58
48.94
61.15
Krátkodobý dluh
27.41
29.07
24.96
48.93
49.01
103.57
Ostatní krátkodobé závazky
1018.43
422.11
446.34
449.30
545.43
586.60
Krátkodobé závazky
1053.14
585.13
599.04
629.22
643.38
751.32

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti EVO Payments, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $2490815000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 42.058%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2106118000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 51.199%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $657700000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 10.061%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $356459000. Meziroční růst těchto rezerv je -13.137%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $5000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-928187000, což znamená meziroční růst o 42.170%. Tyto zisky představují zisky, které se EVO Payments, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

2 490,82 US$

Celková pasiva

2 106 118 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

657,70 US$

Peněžní prostředky a ekv.

356 459 000,00 US$

Goodwill

528,55 US$

Nerozdělený zisk

-928 187 000,00 US$

Kmenové akcie

0,01 US$

Hodnota podniku

17,66 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

EVO Payments, Inc. má zisk na akcii ve výši $0.43, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 78.648% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.110.240.07960.00130.43
2021-0.01810.06720.05210.140.24
2020-0.12-0.09110.140.0244-0.05
2019-0.20.0145-0.0532-0.0908-0.33
2018-1.040.97-1.51-0.16-1.74
2017-0.96-0.63-0.81-0.26-2.66
2001-0.01-0.020.03

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 2.152.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.120.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.359.

Co je EVO Payments, Inc. (EVOP) ROIC (návratnost kapitálu)?

EVO Payments, Inc. (EVOP) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.045.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

EVO Payments, Inc. (EVOP) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 17.658

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.732

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.275

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.515