First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund

Symbol: FEO

NYSE

9.58

USD

Tržní cena dnes

 • -11.5422

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 47.82M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund (FEO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $1979867. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -3.200%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $807744 a vykazují meziroční tempo růstu -23.659%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $1172123. Meziroční míra růstu pohledávek je 18.727%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $30016. To odráží míru růstu -90.561% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.81
1.06
0.00
0.98
0.31
Pohledávky
1.17
0.99
1.17
1.25
2.58
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
1.98
2.05
1.17
2.23
2.89
Závazky
0.03
0.32
0.00
0.01
1.24
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(0.03)
(0.32)
0.00
(0.01)
(1.24)
Krátkodobé závazky
0.03
0.32
0.00
0.01
1.24

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $56308479. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -25.216%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $6084476. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -9.193%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $5800000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 0.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1342903. Meziroční růst těchto rezerv je 83.092%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $49918 a oproti předchozímu roku rostou tempem -0.706%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-13719193, což znamená meziroční růst o 2862.264%. Tyto zisky představují zisky, které se First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

56,31 US$

Celková pasiva

6 084 476,00 US$

Dlouhodobý dluh

5,80 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 342 903,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-13 719 193,00 US$

Kmenové akcie

0,05 US$

Hodnota podniku

-10,22 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund je $0.75, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -46.429%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.2500.2500.2500.0000.750
20210.3500.3500.3500.3501.400
20200.3500.3500.3500.3501.400
20190.3500.3500.3500.3501.400
20180.3500.3500.3500.1001.150
20170.3500.3500.3500.3501.400
20160.3500.3500.3500.3501.400
20150.3500.3500.3500.3501.400
20140.3500.3500.3500.3501.400
20130.3500.2400.3500.0510.992
20120.3500.3500.3500.1721.222
20110.3500.3500.3500.3501.400
20100.2300.2300.3500.3501.160
20090.2240.2010.2010.2010.827

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.363.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 1.063.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund (FEO) ROIC (návratnost kapitálu)?

First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund (FEO) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.055.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund (FEO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -10.225

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.084

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.077

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je -12.138