Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd.

Symbol: FFHL

NASDAQ

8.3

USD

Tržní cena dnes

 • 6.3022

  Poměr P/E

 • 0.0028

  Poměr PEG

 • 27.11M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. si udržuje zdravou pozici. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -100.000%. Meziroční míra růstu pohledávek je -100.000%. To představuje zdravý meziroční nárůst o -100.000% To odráží míru růstu -100.000% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.00
250.61
113.42
60.87
8.91
12.96
Pohledávky
0.00
29.89
32.96
27.49
23.17
21.00
Zásoby
0.00
35.46
25.44
23.58
24.68
24.58
Ostatní
0.00
37.91
145.26
33.57
45.41
62.21
Krátkodobá aktiva celkem
0.00
353.86
317.08
145.52
102.17
120.75
Závazky
0.00
22.62
25.73
19.53
20.75
17.47
Krátkodobý dluh
0.00
115.13
80.00
106.00
112.95
117.90
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
11.48
100.97
124.75
119.76
156.34
Krátkodobé závazky
0.00
156.89
216.00
255.49
255.32
293.69

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -100.000%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -100.000%. Meziroční růst těchto rezerv je -100.000%. Tyto zisky představují zisky, které se Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,00 US$

Celková pasiva

0,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

0,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

124,88 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. má zisk na akcii ve výši $9.44, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -39.788% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20225.244.2--9.44
20219.66.06-0.01815.68
20203.974.34.13-6.396.01
2019-1.030.291.053.173.48
2018-2.51-2.65-0.57-1.06-6.79
2017-3.72-3.57-3.7-3.07-14.06
2016-3.69-3.12-4.11-5.7-16.62
2015-4.59-4.49-3.75-8.23-21.06
2014-4.06-7.04-5.44-5.25-21.79
2013-5.54-5.57-7.110.15-18.07
2012-4.63-3.65-4.55-3.8-16.63
20117.241.87-1.5-1.156.46
20100.0919-0.00094.617.7112.41
2009-4.33-2.260.620.16-5.81
20082.382.912.18-1.825.65
20074.066.093.930.040714.12
200612.3712.3313.074.9842.75
20056.386.386.246.1825.18

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne December 06, 2016 s poměrem 1:4. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
06 December 20161:4

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.312.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.172.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.999.

Co je Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) ROIC (návratnost kapitálu)?

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. (FFHL) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 124.881

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 25.966