Groupe Flo SA

Symbol: FLO.PA

EURONEXT

21

EUR

Tržní cena dnes

 • -2510.6721

  Poměr P/E

 • -22.6513

  Poměr PEG

 • 160.68M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Groupe Flo SA (FLO-PA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Groupe Flo SA si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $81900000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 37.186%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $54500000 a vykazují meziroční tempo růstu 85.374%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1300000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 160.000% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $90300000. To odráží míru růstu 9.322% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
54.50
29.40
6.90
16.00
38.00
18.80
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
1.30
0.50
1.50
1.60
1.70
2.50
Ostatní
26.10
29.80
33.90
56.80
62.90
57.60
Krátkodobá aktiva celkem
81.90
59.70
42.30
74.40
102.60
78.90
Závazky
38.80
31.00
32.00
39.70
37.50
42.30
Krátkodobý dluh
19.30
17.70
18.20
6.90
1.30
70.60
Ostatní krátkodobé závazky
32.20
33.90
40.50
50.70
58.10
62.40
Krátkodobé závazky
90.30
82.60
90.70
97.30
96.90
175.30

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Groupe Flo SA je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $226400000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.142%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $237800000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 10.862%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $134400000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 11.535%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $53400000. Meziroční růst těchto rezerv je 35.190%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $38300000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1500000, což znamená meziroční růst o -90.385%. Tyto zisky představují zisky, které se Groupe Flo SA rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

226,40 US$

Celková pasiva

237 800 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

134,40 US$

Peněžní prostředky a ekv.

53 400 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-1 500 000,00 US$

Kmenové akcie

19,50 US$

Hodnota podniku

-8,50 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Groupe Flo SA je $1.19028, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20140.0000.0001.1900.0001.190
20130.0001.7850.0000.0001.785
20120.0002.1820.0000.0002.182
20110.0002.3810.0000.0002.381
20080.0003.7690.0000.0003.769
20070.0005.9510.0000.0005.951
20010.0000.0007.9350.0007.935
20000.00012.0970.0000.00012.097

Čistý zisk na akcii (EPS)

Groupe Flo SA má zisk na akcii ve výši $3.12, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -9.302% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20121.711.41--3.12
20111.531.91--3.44

Groupe Flo SA (FLO.PA) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Groupe Flo SA (FLO.PA) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne October 07, 2021 s poměrem 1:100. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
07 October 20211:100

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.021.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.031.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.049.

Co je Groupe Flo SA (FLO.PA) ROIC (návratnost kapitálu)?

Groupe Flo SA (FLO.PA) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.018.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Groupe Flo SA (FLO.PA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -8.504

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -18.831

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.707

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000