Federal Home Loan Mortgage Corporation

Symbol: FMCKO

PNK

1.95

USD

Tržní cena dnes

 • 0.1645

  Poměr P/E

 • 0.0026

  Poměr PEG

 • 1.54B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCKO) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Federal Home Loan Mortgage Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $53590000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 168.743%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $5653000000 a vykazují meziroční tempo růstu -33.140%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $8529000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 14.116%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $15021000000. To odráží míru růstu 139.646% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
5653.00
8455.00
6510.00
4198.00
6677.00
6848.00
Pohledávky
8529.00
7474.00
7754.00
6848.00
6728.00
6355.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
53590.00
19941.00
29631.00
37220.00
47564.00
13203.00
Závazky
7309.00
6268.00
6210.00
6559.00
6652.00
6221.00
Krátkodobý dluh
7712.00
0.00
4955.00
101034.00
45061.00
63388.00
Ostatní krátkodobé závazky
(15021)
(6268)
(11165)
(107593)
6019.00
(656)
Krátkodobé závazky
15021.00
6268.00
11165.00
107593.00
57732.00
79290.00

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Federal Home Loan Mortgage Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3271641000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 2.538%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3226980000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 2.268%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $3204297000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 2.138%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $4699000000. Meziroční růst těchto rezerv je -4.453%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-38042000000, což znamená meziroční růst o -19.792%. Tyto zisky představují zisky, které se Federal Home Loan Mortgage Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3 271 641,00 US$

Celková pasiva

3 226 980 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

3 204 297,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

4 699 000 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-38 042 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-110,94 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 6.899.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 1.457.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.798.

Co je Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCKO) ROIC (návratnost kapitálu)?

Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCKO) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.009.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Federal Home Loan Mortgage Corporation (FMCKO) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -110.944

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 71.857

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.981

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.075