FedNat Holding Company

Symbol: FNHC

NASDAQ

0.0002

USD

Tržní cena dnes

 • -0.0000

  Poměr P/E

 • -0.0000

  Poměr PEG

 • 0.00M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

FedNat Holding Company (FNHC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, FedNat Holding Company si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $452232000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 341.775%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $83526000 a vykazují meziroční tempo růstu -18.927%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $684391000. Meziroční míra růstu pohledávek je 36.767%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $107988000. To odráží míru růstu -79.362% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
83.53
103.03
133.36
64.42
86.23
74.59
Pohledávky
684.39
500.40
253.59
246.44
180.50
117.25
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
(643.22)
(992.43)
(799.89)
(692.83)
(619.18)
(521.39)
Krátkodobá aktiva celkem
452.23
102.37
133.36
64.42
86.23
74.59
Závazky
102.75
201.52
102.47
63.60
71.94
79.15
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
(6.86)
(4.58)
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.00
286.69
729.33
602.11
572.04
515.59
Krátkodobé závazky
107.99
523.25
831.80
665.71
643.99
594.74

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti FedNat Holding Company je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $1212813000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -5.671%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1198674000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 5.275%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $118906000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 20.443%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $91652000. Meziroční růst těchto rezerv je 31.506%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $175000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.156%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-157048000, což znamená meziroční růst o 273.550%. Tyto zisky představují zisky, které se FedNat Holding Company rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

1 212,81 US$

Celková pasiva

1 198 674 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

118,91 US$

Peněžní prostředky a ekv.

91 652 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-157 048 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,40 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii FedNat Holding Company je $0.36, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 9.091%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20200.0900.0900.0900.0900.360
20190.0800.0800.0800.0900.330
20180.0800.0800.0800.0800.320
20170.0800.0800.0800.0800.320
20160.0500.0600.0600.0800.250
20150.0400.0400.0400.0500.170
20140.0300.0300.0300.0300.120
20130.0200.0300.0300.0300.110
20120.0000.0000.0000.0200.020
20100.0600.0600.0000.0000.120
20090.1800.0600.0600.0600.360
20080.1800.1800.1800.1800.720
20070.1800.1800.1800.1800.720
20060.1200.1200.1200.1200.480
20050.0800.0800.0800.0800.320
20040.0800.0800.0800.0800.320
20030.0400.0470.0600.0670.213
20020.0130.0130.0130.0330.073
20010.0130.0130.0130.0130.053
20000.0000.0000.0000.0130.013

Čistý zisk na akcii (EPS)

FedNat Holding Company má zisk na akcii ve výši $-1.79, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 70.894% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-1.79----1.79
2021-1.35-2.89-1.42-0.49-6.15
20200.15-1.57-1.51-2.4-5.33
2019-0.30.550.36-0.510.10
20180.580.690.62-0.731.16
20170.230.38-0.420.410.60
20160.690.07180.1-0.89-0.03
20150.680.860.770.672.98
20140.771.040.570.733.11
20130.290.320.410.491.51
20120.130.180.09440.130.53
2011-0.25-0.10.05390.25-0.05
2010-0.12-0.3-0.16-0.43-1.01
20090.03780.0978-0.5-0.93-1.29
20080.54-0.31-0.19-0.35-0.31
20070.111.320.241.022.69
20060.881.20.4-0.511.97
20050.950.480.290.211.93
20040.520.63-2.86-0.0829-1.79
20030.510.460.420.351.74
20020.220.00710.390.41.02
20010.1-0.31-0.03190.0325-0.21
20000.110.06550.12-0.41-0.11
19990.120.09180.0263-0.00660.23
1998--0.110.0590.17

FedNat Holding Company (FNHC) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií FedNat Holding Company (FNHC) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne September 08, 2004 s poměrem 3:2. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
08 September 20043:2

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -13.940.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.383.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.003.

Co je FedNat Holding Company (FNHC) ROIC (návratnost kapitálu)?

FedNat Holding Company (FNHC) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.072.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

FedNat Holding Company (FNHC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.399

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 2.001

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.084

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000