Far Peak Acquisition Corporation

Symbol: FPAC

NYSE

10.21

USD

Tržní cena dnes

 • 26.2374

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 712.15M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Far Peak Acquisition Corporation (FPAC) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Far Peak Acquisition Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $2296983. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 181.710%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $2220941 a vykazují meziroční tempo růstu 1187.845%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10505793. To odráží míru růstu 102.620% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120192018
Peněžní prostředky a investice
2.22
0.17
1.05
1.67
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.08
0.00
0.16
0.16
Krátkodobá aktiva celkem
2.30
0.82
1.21
1.82
Závazky
0.07
0.03
2.19
0.64
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
10.44
5.16
0.11
1.61
Krátkodobé závazky
10.51
5.18
2.30
2.24

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Far Peak Acquisition Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $608921722. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 1.362%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $13657883. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -82.220%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1897876. Meziroční růst těchto rezerv je 5663.715%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $606839473 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.140%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-11575634, což znamená meziroční růst o -84.785%. Tyto zisky představují zisky, které se Far Peak Acquisition Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

608,92 US$

Celková pasiva

13 657 883,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 897 876,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-11 575 634,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-10,29 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Far Peak Acquisition Corporation má zisk na akcii ve výši $0.29, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 281.250% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.29---0.29
2022-0.160.251.80.09841.99
2021-0000.00

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.009.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 2.472.

Co je Far Peak Acquisition Corporation (FPAC) ROIC (návratnost kapitálu)?

Far Peak Acquisition Corporation (FPAC) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.007.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Far Peak Acquisition Corporation (FPAC) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -10.288

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000