Finbar Group Limited

Symbol: FRI.AX

ASX

0.69

AUD

Tržní cena dnes

 • 59.4305

  Poměr P/E

 • 1.3867

  Poměr PEG

 • 187.76M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Finbar Group Limited (FRI-AX) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Finbar Group Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $187364000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 155.906%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $18176000 a vykazují meziroční tempo růstu -45.256%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $20486000. Meziroční míra růstu pohledávek je 2.241%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $145883000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 654.385% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $180112000. To odráží míru růstu 387.527% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
18.18
33.20
52.60
30.59
45.49
57.75
Pohledávky
20.49
20.04
8.09
10.34
18.35
39.49
Zásoby
145.88
19.34
57.74
58.80
129.93
84.31
Ostatní
0.05
0.64
0.20
0.80
3.06
2.65
Krátkodobá aktiva celkem
187.36
73.22
118.62
100.54
196.89
184.36
Závazky
13.19
10.19
21.26
23.58
39.48
40.83
Krátkodobý dluh
162.34
23.34
2.23
55.50
34.67
8.07
Ostatní krátkodobé závazky
167.39
26.96
5.44
57.81
39.57
4.22
Krátkodobé závazky
180.11
36.94
26.49
81.39
79.05
53.12

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Finbar Group Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $440565000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 27.184%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $200493000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 93.397%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $14803000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -76.069%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $18176000. Meziroční růst těchto rezerv je -45.256%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $194484000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $45412000, což znamená meziroční růst o -4.835%. Tyto zisky představují zisky, které se Finbar Group Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

440,56 US$

Celková pasiva

200 493 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

14,80 US$

Peněžní prostředky a ekv.

18 176 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

45 412 000,00 US$

Kmenové akcie

12,22 US$

Hodnota podniku

6,40 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Finbar Group Limited je $0.04, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20220.0200.0000.0200.0000.040
20210.0200.0000.0200.0000.040
20200.0200.0000.0100.0000.030
20190.0300.0000.0300.0000.060
20180.0000.0300.0300.0000.060
20170.0300.0000.0300.0000.060
20160.0300.0000.0400.0000.070
20150.0000.0400.0600.0000.100
20140.0000.0400.0600.0000.100
20130.0000.0350.0600.0000.095
20120.0350.0000.0550.0000.090
20110.0000.0300.0550.0000.085
20100.0200.0000.0550.0000.075
20090.0200.0000.0500.0000.070
20080.0200.0000.0400.0000.060
20070.0000.0300.0000.0500.080
20060.0000.0100.0300.0000.040
20050.0000.0000.0300.0000.030
20040.0000.0000.0000.0200.020
20030.0000.0000.0000.0100.010
20020.0000.0000.0000.0100.010
20010.0000.0000.0000.0100.010
20000.0000.0000.0000.0300.030

Čistý zisk na akcii (EPS)

Finbar Group Limited má zisk na akcii ve výši $0.02, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 247.368% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023--0.00660.00660.02
2022-0.0008-0.00080.00270.00270.00
20210.01730.01730.00880.00880.06
20200.00610.00610.00610.00610.05
20190.01220.01050.01050.01050.04
20180.00350.01460.01460.01460.03
2017-0.00070.00570.00570.00570.03
2016-0.00620.00950.00950.00950.02
20150.02870.02870.02870.02870.12
20140.04110.04110.04110.04110.16
20130.03620.03620.03620.03620.16
20120.03150.03150.03150.03150.12
20110.03250.03250.03250.03250.12
20100.04020.04020.04020.04020.16
20090.03360.03360.03360.03360.12
20080.02190.02190.02190.02190.08
20070.00560.00560.00560.00560.04
20060.01220.01220.01220.01220.04
20050.01670.01670.01670.01670.08
20040.01250.01250.01250.01250.04
20030.00880.00880.00880.00880.04
20020.00580.00580.00580.00580.04
20010.00550.00550.00550.00550.04
20000.00790.00790.00790.00790.04
19990.01560.01560.01560.01560.08
199800000.00
1997-0.0001-0.0001-0.0001-0.0001-0.00
199600000.00
199500000.00
19940.06070.06070.06070.06070.24
19930.610.610.610.612.44
199200000.00
199100000.00
19900.720.720.720.722.88
1989-0.0688-0.0688-0.0688-0.0688-0.28

Finbar Group Limited (FRI.AX) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Finbar Group Limited (FRI.AX) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne January 30, 1996 s poměrem 1:1. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
30 January 19961:1
05 August 19941:1
17 March 19931:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.422.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.120.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.794.

Co je Finbar Group Limited (FRI.AX) ROIC (návratnost kapitálu)?

Finbar Group Limited (FRI.AX) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.016.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Finbar Group Limited (FRI.AX) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.400

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.738

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.402

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 5.528