FRISQ Holding AB (publ)

Symbol: FRISQ.ST

STO

0.7

SEK

Tržní cena dnes

 • -0.6881

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 46.74M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

FRISQ Holding AB (publ) (FRISQ-ST) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, FRISQ Holding AB (publ) si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $21667000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 31.498%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $12606000 a vykazují meziroční tempo růstu -3.565%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3332000. To odráží míru růstu -74.665% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
12.61
13.07
87.81
26.70
41.89
42.51
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
9.06
0.00
0.00
0.00
7.76
3.58
Krátkodobá aktiva celkem
21.67
16.48
91.58
32.45
49.65
46.09
Závazky
0.84
4.24
5.16
4.59
8.18
0.93
Krátkodobý dluh
0.00
2.87
3.28
3.42
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
2.49
1.11
0.99
1.15
6.04
6.56
Krátkodobé závazky
3.33
13.15
14.61
12.41
14.21
7.49

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti FRISQ Holding AB (publ) je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $21667000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -46.925%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3332000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -82.757%. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -100.000%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $12606000. Meziroční růst těchto rezerv je -3.565%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3339000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 39.241%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-492424000, což znamená meziroční růst o 3.988%. Tyto zisky představují zisky, které se FRISQ Holding AB (publ) rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

21,67 US$

Celková pasiva

3 332 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

12 606 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-492 424 000,00 US$

Kmenové akcie

0,63 US$

Hodnota podniku

-2,11 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

FRISQ Holding AB (publ) má zisk na akcii ve výši $-1.12, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 33.728% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.32-0.24-0.18-0.38-1.12
2021-0.44-0.45-0.4-0.4-1.69
2020-0.81-0.81-4.69-0.88-7.19
2019-0.76-0.67-0.71-0.87-3.01
2018-0.43-0.52-0.51-0.65-2.11
2017-0.37-0.38-0.35-0.39-1.49
2016-0.24-0.33-0.31-0.16-1.04
2015---0.74-2.83-3.57

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.077.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -2.315.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.803.

Co je FRISQ Holding AB (publ) (FRISQ.ST) ROIC (návratnost kapitálu)?

FRISQ Holding AB (publ) (FRISQ.ST) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.398.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

FRISQ Holding AB (publ) (FRISQ.ST) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -2.114

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 14.843