Gambling.com Group Limited

Symbol: GAMB

NASDAQ

9.69

USD

Tržní cena dnes

 • 48.4732

  Poměr P/E

 • -4.3626

  Poměr PEG

 • 363.81M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Gambling.com Group Limited (GAMB) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Gambling.com Group Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $41961000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -25.791%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $29664000 a vykazují meziroční tempo růstu -41.889%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $12222000. Meziroční míra růstu pohledávek je 122.339%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $75000. To představuje zdravý meziroční nárůst o -101.364% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $31708000. To odráží míru růstu 222.564% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202019
Peněžní prostředky a investice
29.66
51.05
8.22
6.99
Pohledávky
12.22
5.50
4.98
1.93
Zásoby
0.07
(5.5)
0.00
0.00
Ostatní
12.22
5.50
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
41.96
56.54
13.73
9.36
Závazky
6.34
3.29
0.52
0.50
Krátkodobý dluh
0.55
6.34
0.44
0.76
Ostatní krátkodobé závazky
23.12
0.20
0.15
1.09
Krátkodobé závazky
31.71
9.83
3.67
2.35

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Gambling.com Group Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $141482000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 6.413%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $32702000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -35.773%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1250000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -10.330%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $26884000. Meziroční růst těchto rezerv je -23.390%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $38284000, což znamená meziroční růst o 24.270%. Tyto zisky představují zisky, které se Gambling.com Group Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

141,48 US$

Celková pasiva

32 702 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,25 US$

Peněžní prostředky a ekv.

26 884 000,00 US$

Goodwill

10,80 US$

Nerozdělený zisk

38 284 000,00 US$

Kmenové akcie

0,06 US$

Hodnota podniku

13,47 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Gambling.com Group Limited má zisk na akcii ve výši $0.32, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 67.015% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.180.010.13-0.32
20220.130.00160.06-0.120.07
20210.130.07230.140.030.37
20200.14-0.01270.06810.250.45

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.245.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.180.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.814.

Co je Gambling.com Group Limited (GAMB) ROIC (návratnost kapitálu)?

Gambling.com Group Limited (GAMB) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.156.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Gambling.com Group Limited (GAMB) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 13.466

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.017

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.013

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 3.732