Global Clean Energy, Inc.

Symbol: GCEI

PNK

0.125

USD

Tržní cena dnes

 • -25.1382

  Poměr P/E

 • 0.0236

  Poměr PEG

 • 32.30M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Global Clean Energy, Inc. (GCEI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Global Clean Energy, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $104374. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 127.603%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3280 a vykazují meziroční tempo růstu -92.847%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $101094. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1072915. To odráží míru růstu -5.599% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

200920082007200620052004
Peněžní prostředky a investice
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
Pohledávky
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.10
0.05
0.00
0.01
0.00
0.00
Závazky
0.32
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
0.54
0.49
0.25
0.00
0.08
0.08
Ostatní krátkodobé závazky
0.22
0.52
0.44
0.10
0.05
0.04
Krátkodobé závazky
1.07
1.14
0.69
0.10
0.13
0.12

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Global Clean Energy, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $34833. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -97.759%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $3900649. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 263.556%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $34833. Meziroční růst těchto rezerv je 961.982%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $258369 a oproti předchozímu roku rostou tempem 605.387%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-11828010, což znamená meziroční růst o 416.626%. Tyto zisky představují zisky, které se Global Clean Energy, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

0,03 US$

Celková pasiva

3 900 649,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

34 833,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-11 828 010,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-219,30 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Global Clean Energy, Inc. má zisk na akcii ve výši $-0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 38.095% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2014---0.0013--0.00
2013---0.0021--0.00
20100-0.0059-0.005--0.02
2009-0.0017-0.0012-0.00090-0.00
2008-0.0052-0.0045-0.00920-0.02
2007-0.0088-0.0111-0.01120-0.03
2006-0.005-0.0494-0.150-0.21
2005-0.0062-0.002-0.00310-0.01
2004-0.01-0.019-0.01020-0.04
2003--0.0085-0.00610-0.02

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.009.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -3.617.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je Global Clean Energy, Inc. (GCEI) ROIC (návratnost kapitálu)?

Global Clean Energy, Inc. (GCEI) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.301.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Global Clean Energy, Inc. (GCEI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -219.301

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.112

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.344

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 806.395