GPS Participações e Empreendimentos S.A.

Symbol: GGPS3.SA

SAO

18.04

BRL

Tržní cena dnes

 • 21.4020

  Poměr P/E

 • 3.2103

  Poměr PEG

 • 12.13B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3-SA) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, GPS Participações e Empreendimentos S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $5198747000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 51.361%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $889159000 a vykazují meziroční tempo růstu 36.283%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $12047000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 74.090% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $1960993000. To odráží míru růstu 29.352% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
889.16
652.43
731.67
742.04
541.35
Pohledávky
0.00
0.00
1299.97
1004.69
736.17
Zásoby
12.05
6.92
6.78
3.57
3.56
Ostatní
0.00
0.00
3.07
1.72
1.88
Krátkodobá aktiva celkem
5198.75
3434.66
2143.79
1752.03
1282.96
Závazky
124.73
100.88
77.58
67.34
61.88
Krátkodobý dluh
356.89
324.27
347.68
180.77
201.85
Ostatní krátkodobé závazky
1479.37
1090.87
1329.88
694.21
546.85
Krátkodobé závazky
1960.99
1516.01
1755.14
942.31
810.58

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti GPS Participações e Empreendimentos S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $9338152000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 30.890%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $6523587000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 38.284%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $2781547000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 68.497%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $928316000. Meziroční růst těchto rezerv je 17.901%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1679699000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 1.874%. Tyto zisky představují zisky, které se GPS Participações e Empreendimentos S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

9 338,15 US$

Celková pasiva

6 523 587 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

2 781,55 US$

Peněžní prostředky a ekv.

928 316 000,00 US$

Goodwill

1 743,44 US$

Nerozdělený zisk

0,00 US$

Kmenové akcie

540,45 US$

Hodnota podniku

6,73 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii GPS Participações e Empreendimentos S.A. je $0.25905, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.2590.0000.0000.259
20210.0000.0000.0000.1870.187

Čistý zisk na akcii (EPS)

GPS Participações e Empreendimentos S.A. má zisk na akcii ve výši $0.37, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 27.586% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.180.19--0.37
20220.140.150.1800.47
20210.110.090.100.30
2020-0.10.099700.20

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.597.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.126.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.663.

Co je GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA) ROIC (návratnost kapitálu)?

GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.173.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.259

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 6.726

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.149

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.346

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.207